КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА. Ландшафтний дизайн

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Дизайн середовища» (ландшафтний дизайн)

 

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну інтер’єру і меблів:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

тел. (044) 256-21-59

e-mail: 

Сторінка кафедри дизайну інтер’єру і меблів

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс денної або заочної форм навчання вступники складають:

Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО 2016 – 2018 років:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. У процесі навчання активно використовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення. В ході навчання за спеціалізацією студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики об’єктів дизайну, реклами, комп’ютерної графіки, сучасних технологій і засобів фітодизайну і ландшафтного дизайну у відповідності з світовими тенденціями і модою, дизайну малих архітектурних форм, меблів, дендрології і інженерного проектування ландшафту, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д., оволодівають основами наукових досліджень в галузі дизайну.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

 

Отримання диплому дизайнера ландшафту дасть можливість:

 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», спеціалізаціями: «ландшафтний дизайн» та «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за названою програмою підготовки магістра.

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Для підготовки до вступу за спеціалізацією «ландшафтний дизайн» на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – 3 або 7 місяців, вечірня форма.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.