КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Дизайн брендової продукції

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн одягу (взуття)»

Фахове спрямування «Дизайн брендової продукції»

Освітній ступень «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА

  

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0367, 1-0371

Телефони для довідок: +38044-256-21-77

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО) та творчі конкурси. 

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Навчання за фаховим спрямуванням «дизайн брендової продукції» враховує специфіку розвитку перспективних напрямів моди, роботи сучасних брендів в сфері модної індустрії, шоу-бізнесу та мас-медіа та спрямоване на розвиток сучасних інноваційних напрямів дизайн-діяльності в сфері моди, художнього проектування, стилістики, моделювання в сфері виробництва одягу, трикотажних виробів, аксесуарів та оздоблень.

Основною метою навчання за фаховим спрямуванням «дизайн брендової продукції» є створення дизайн-проектів костюма різного призначення та стильового рішення, а також застосування необхідних художньо-пластичних образів та графічно-композиційних засобів, з метою досягнення художньої виразності дизайн-проекту сучасного костюма.

 

В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі дизайну брендової продукції, такими як: композиційно-графічні засоби виразності в проектуванні брендових виробів; специфічні графічні прийоми подачі проекту брендової продукції, адекватні творчому задуму; основні етапи підготовки дизайн-проектів брендових виробів до презентації та захисту перед широкою аудиторією; характеристика здобутків та тенденції розвитку сучасних комп’ютерних технологій; методики використання різних технік графічної подачі відповідно до образного рішення заданого проекту брендової продукції в сучасній індустрії моди, засоби пошуку нових прийомів графічної візуалізації комплексних проектів брендової продукції та методи пошуку індивідуального стилю відображення дизайн-проекту брендових виробів.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

Студенти кафедри художнього моделювання костюма, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», фаховими спрямуваннями: «дизайн брендової продукції» та «художнє моделювання костюма, що діє при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за однією з названих програм підготовки магістра.

Фахівці здатні здійснювати фахову діяльність в наукових закладах культурологічного та мистецтвознавчого спрямування, у вищих навчальних закладах сфери мистецької та дизайнерської освіти, проектних установах різних напрямків дизайну, інформаційних засобах творчого та мистецтвознавчого профілю, провідних Будинках моди та дизайн-студіях, рекламних бюро, виставкових організаціях та в засобах мас-медіа.

 

Місцем професійної діяльності випускників є:

 

Студенти кафедри художнього моделювання костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Для підготовки до вступу за на фахове спрямування «Дизайн брендової продукції» на кафедрі художнього моделювання костюма організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.