КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Дизайн брендової продукції

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Дизайн одягу» (дизайн брендової продукції) 

 

Кафедра художнього моделювання костюма

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри художнього моделювання костюма:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0367, 1-0371

тел. (044) 256-21-77, (044) 256-21-26

e-mail: 

Сторінка кафедри художнього моделювання костюма

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс денної або заочної форм навчання вступники складають:

 Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО 2016 – 2018 років:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі дизайну брендової продукції, такими як: композиційно-графічні засоби виразності в проектуванні брендових виробів; специфічні графічні прийоми подачі проекту брендової продукції, адекватні творчому задуму; основні етапи підготовки дизайн-проектів брендових виробів до презентації та захисту перед широкою аудиторією; характеристика здобутків та тенденції розвитку сучасних комп’ютерних технологій; методики використання різних технік графічної подачі відповідно до образного рішення заданого проекту брендової продукції в сучасній індустрії моди, засоби пошуку нових прийомів графічної візуалізації комплексних проектів брендової продукції та методи пошуку індивідуального стилю відображення дизайн-проекту брендових виробів.

 За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

 

Місцем професійної діяльності дизайнера-художника-модельєра є:

 

Студенти кафедри художнього моделювання костюма, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», спеціалізаціями: «дизайн брендової продукції», «художнє моделювання костюма» та «художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма», що діє при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за однією з названих програм підготовки магістра.

Викладачами кафедри художнього моделювання костюма, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри художнього моделювання костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Для підготовки до вступу за спеціалізацією на кафедрі художнього моделювання костюма організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – 3 або 7 місяців, вечірня форма.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, абезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.