КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Дизайн брендової продукції

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами), спеціалізація 022.02 Дизайн одягу (взуття)»

Фахове спрямування «Дизайн брендової продукції»

Освітній ступень «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ КОСТЮМА

  

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0365, 1-0367

Телефони для довідок: +38044-256-21-77

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО) та творчі конкурси. 

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Навчання за фаховим спрямуванням «дизайн брендової продукції» враховує специфіку розвитку перспективних напрямів моди, роботи сучасних брендів в сфері модної індустрії, шоу-бізнесу та мас-медіа та спрямоване на розвиток сучасних інноваційних напрямів дизайн-діяльності в сфері моди, художнього проєктування, стилістики, моделювання в сфері виробництва одягу, трикотажних виробів, аксесуарів та оздоблень.

Основною метою навчання за фаховим спрямуванням «дизайн брендової продукції» є створення дизайн-проєктів костюма різного призначення та стильового рішення, а також застосування необхідних художньо-пластичних образів та графічно-композиційних засобів, з метою досягнення художньої виразності дизайн-проєкту сучасного костюма.

 В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі дизайну брендової продукції, такими як: композиційно-графічні засоби виразності в проєктуванні брендових виробів; специфічні графічні прийоми подачі проекту брендової продукції, адекватні творчому задуму; основні етапи підготовки дизайн-проєктів брендових виробів до презентації та захисту перед широкою аудиторією; характеристика здобутків та тенденції розвитку сучасних комп’ютерних технологій; методики використання різних технік графічної подачі відповідно до образного рішення заданого проєкту брендової продукції в сучасній сфері  моди, засоби пошуку нових прийомів графічної візуалізації комплексних проєктів брендової продукції та методи пошуку індивідуального стилю відображення дизайн-проєкту брендових виробів.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)» фаховими спрямуваннями: «художнє моделювання костюма», «дизайн брендової продукції», що діє при кафедрі, та отримати освітній ступінь «магістр дизайну». 

Випускники здатні здійснювати фахову діяльність в закладах культурологічного та мистецтвознавчого спрямування, у закладах вищої освіти сфери мистецької та дизайнерської освіти, проєктних установах різних напрямів дизайну, інформаційних засобах творчого та мистецтвознавчого профілю, провідних Будинках моди та дизайн-студіях, рекламних бюро, виставкових організаціях та в засобах мас-медіа.

Місцем професійної діяльності випускників є:

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайнуякий проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Для підготовки до вступу на фахове спрямування «дизайн брендової продукції» на кафедрі мистецтва та дизайну костюма організовані підготовчі курси, навчаючись на яких вступники мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). 

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.