КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. Фірмовий стиль

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Графічний дизайн» (фірмовий стиль) 

 

Кафедра рисунка та живопису

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри рисунка та живопису:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-438

тел. (044) 256-29-80

e-mail: 

Сторінка кафедри рисунка та живопису

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс денної або заочної форм навчання вступники складають:

Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО 2016 – 2018 років:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

В основу підготовки фахівців за даною спеціалізацією покладено набуття знань та професійних навичок для  створення індивідуальних проектів фірмового стилю до об’єктів дизайну різного призначення, на основі використання традицій українського промислового дизайну. Студенти мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики теоретичних дизайнерських досліджень у академіків, членів-кореспондентів академій, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України. В ході навчання студенти оволодівають знаннями про фірмовий стиль як засіб корпоративної ідентифікації та невід’ємну частину іміджу організації.

В результаті навчання за даною спеціалізацією студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:


Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

Випускники факультету за даною спеціалізацією здатні працювати:

Студенти кафедри рисунку та живопису, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», спеціалізаціями: «графічний дизайн» та «фірмовий стиль», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за відповідною програмою підготовки магістра.

Викладачами кафедри рисунку та живопису, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри рисунку та живопису мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

Для підготовки до вступу за спеціалізацією на кафедрі рисунку і живопису організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – 3 або 7 місяців, вечірня форма.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.