КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. Фірмовий стиль

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами), спеціалізація 022.01 Графічний дизайн»

Фахове спрямування «Фірмовий стиль»

Освітній ступень «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-438

Телефон для довідок: +38044-256-29-80

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО) та творчі конкурси.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії:

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]


Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

 Студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», фаховими спрямуваннями: «графічний дизайн», «фірмовий стиль», що діють при кафедрі, та отримати освітній ступінь «магістр дизайну».

В основу підготовки за фаховим спрямуванням «Фірмовий стиль»  покладено набуття знань та професійних навичок для  створення індивідуальних проектів фірмового стилю до об’єктів дизайну різного призначення, на основі використання традицій українського промислового дизайну. Студенти мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики теоретичних дизайнерських досліджень у академіків, членів-кореспондентів академій, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України. В ході навчання студенти оволодівають знаннями про фірмовий стиль як засіб корпоративної ідентифікації та невід’ємну частину іміджу організації.

 

В результаті навчання студенти-бакалаври будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Фахівці здатні виконувати професійну роботу дизайнера, художника, тощо в дизайнерських бюро, рекламних агенціях, ЗМІ, ТБ, компаніях, малих підприємствах, що працюють в галузі поліграфічної діяльності, інформації та телекомунікацій, у сферах мистецтва, технічної діяльності, розваг та відпочинку. Випускники факультету за фаховим спрямуванням «Фірмовий стиль» здатні працювати:

Студенти кафедри образотворчого мистецтва та графічного дизайну,  мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Для підготовки до вступу на фахове спрямування «Фірмовий стиль» організовано підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). 

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.