КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ІТ-підприємництво

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «ІТ-підприємництво»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kpb@knutd.edu.ua

 

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Фахівець у галузі ІТ-підприємництва – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ- підприємств, глобальних логістичних, інтернет-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, діяльність яких базується на використанні сучасних інтернет-технологій, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях, які спеціалізуються на розвитку свого бізнесу в інтернеті: відкритті сайту і віртуальних магазинів, розробці електронної реклами і маркетингу, електронного документообігу або успішно започаткувати власну справу в цій сфері.

 

то ВАШ ВИБІР – ЦЕ ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО!

Програма базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у створення та розвитку бізнесу інтернет-технологій.

Майбутній підприємець вивчає дисципліни з питань функціонування суб’єктів, що здійснюють діяльність і глобальному інтернет-просторі (підприємницький бізнес, підприємницьке право, організація захисту прав споживачів, інтернет-технології, товарознавство). Отримані знання дозволяють відкрити та розвивати власний ІТ-бізнес, організувати логістичний сервіс, здійснювати реінжиніринг суб’єктів підприємницької та комерційної діяльності, розробити механізм організаційної координації.

Щоб навчити студентів грамотно започаткувати та розвивати ІТ-бізнес, зібрати команду однодумців третина навчального часу відводиться психологічним тренінгам і діловим іграм – таким, як: «Ідея для клієнта. Бізнес-план на колінці»; «Створення інтернет-магазину».

Для кого ця професія: хто бажає розробити та впровадити в життя бізнес-план свого ІТ-проекту на основі кращого досвіду створення та розвитку бізнесу у глобальному інтернет-просторі, розробити ефективні моделі по організації віртуально-логістичного обслуговування клієнтів, започаткувати власний ІТ-start-up.

 

Характеристика освітньої програми

 

1) Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 3 курс):

Освітня програма:

ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО

Кваліфікація:

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ІТ-підприємництво)

Термін навчання 

4 семестри (2 роки) 

Кредити ECTS

120

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері ІТ-підприємництва та комерційної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, менеджменту, підприємницького бізнесу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін ІТ-підприємництва; виконавську дисципліну; працювати в міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій ІТ-бізнес, управляти особистим саморозвитком (самонавчання, застосування знань на практиці, готовність і здатність навчатися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї у глобальному інтернет-просторі.

Сфера працевлаштування: 

дилер (торговий); агент комерційний, агент торговельний електронікою та програмним забезпеченням, інспектор з контролю якості ІТ-продукції; завідувач інтернет-магазина; в ІТ-сфері: директор інтернет-магазину, керівник малого підприємства, завідуючий секцією та відділу електроніки та програмного забезпечення, директор малої торговельної фірми, комівояжер, торговельний брокер (маклер) ІТ-продукції.

 

Для випускників коледжів за неспорідненими спеціальностями:

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування

Випускний контроль:

 

2)  Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 2 курс):

Освітня програма:

ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО

Термін навчання 

6 семестрів (2 роки 10 місяців) 

Кредити ECTS

180

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

 

Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями:

Конкурсні предмети: можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування

Випускний контроль:

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ