КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Фотовідеодизайн, web-дизайн, motion-дизайн

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

 Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізації

«Фотовідеодизайн» 

«Web-дизайн»

«Motion-дизайн»

 

Кафедра дизайну

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0383, 1-0282

тел. (044) 256-84-79, (044) 256-84-77

e-mail:

Сторінка кафедри дизайну

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого в коледжах України та СНД в будь-якій галузі знань, передбачено вступ на 2 курс навчання (за денною та заочною формами) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого в галузі знань 0202 «Мистецтво» в коледжах України та країн СНД, передбачено вступ на 3 курс навчання (за денною та заочною формою) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

 

Для вступу на 3  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

Вступні іспити:

Для вступу на 2  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

 Вступні іспити:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання  за освітнім ступенем «бакалавр».

 

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Підготовка фахівців за спеціалізацією «фотовідеодизайн» орієнтована на створення фотовідеодизайнерських творчих продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відео кліпів та фільмів тощо. Студенти,  в рамках опанування спеціалізації, отримують практичні навички ефективного використання найпоширеніших комп'ютерно-графічних та мультимедійних середовищ  від компаній Adobe, Corel, Autodesk, Macromedia, але й моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. Для опанування спеціальних операторських та режисерських дисциплін створені цифрові фото- та відеолабораторії.

 

Спеціалізація «Web-дизайн». Сфера творчої діяльності web-дизайнера постійно розширюється як в Україні, так і за її межами. Це видавництва, зовнішня реклама, дизайн web-сайтів, анімація, відеодизайн тощо. Отже, соціальний попит на цих фахівців постійно зростає. Підготовка фахівців орієнтована на створення творчих web-продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних електронних видань, рекламних проектів, відеокліпів та фільмів тощо.

Спеціалізація «Web-дизайн» враховує величезний досвід створення Інтернет-ресурсів у спеціалізованих веб-студіях, спрямована на виховання майбутніх фахівців (веб-менеджерів, веб-майстрів, веб-дизайнерів, веб-верстальників тощо).

 

Спеціалізація «Motion-дизайн» спрямована на виховання майбутніх фахівців у сфері motion-дизайну – сценаристів, режисерів, художників-аніматорів, відеомонтажерів, супервайзерів візуальних ефектів, та містить базові теоретичні та практичні заняття з дизайну, анімації, режисури та створення візуальних ефектів для таких сфер діяльності як кіновиробництво, медійна реклама, шоу-бізнес та індустрія інтерактивних розваг тощо.

 

 За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички, оволодіваючи такими компетентностями:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

 

Місцем професійної діяльності бакалавра мистецтва, фотовідеодизайнера,  web-дизайнера або motion-дизайнера є:

 

Студенти кафедри дизайну, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», програмами магістерської підготовки «фотовідеодизайн», «web-дизайн» та «motion-дизайн», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за однією з названих програм підготовки магістра.

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Студенти кафедри дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Для підготовки до вступу за спеціалізаціями «фотовідеодизайн», «web-дизайн» та «motion-дизайн» на кафедрі дизайну організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – 3 або 7 місяців, вечірня форма.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізаціями «фотовідеодзайн», «web-дизайн» та «motion-дизайн», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.