КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» 

 

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну інтер’єру і меблів:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

тел. (044) 256-21-59

e-mail:

Сторінка кафедри дизайну інтер’єру і меблів

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого в коледжах України та СНД в будь-якій галузі знань, передбачено вступ на 2 курс навчання (за денною та заочною формами) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого в галузі знань 0202 «Мистецтво» в коледжах України та країн СНД, передбачено вступ на 3 курс навчання (за денною та заочною формою) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

 

Для вступу на 3  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

Вступні іспити:

Для вступу на 2  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

 Вступні іспити:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

 

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

В результаті навчання за даною спеціалізацією студенти будуть мати такі компетентності, знання та навички професійної діяльності:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

 

Отримання диплому дизайнера меблів та інтер'єру дасть можливість:

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», програмами магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за однією з названих програм  підготовки магістра.

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.  

Для підготовки до вступу за спеціалізацією «комп’ютерний дизайн інтер’єра і меблів» на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – 3 або 7 місяців, вечірня форма.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»,  забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.