КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність:                    131 Прикладна механіка

Освітня програма:             Прикладна механіка

Рівень вищої освіти:          перший (бакалаврський)

 

Кафедра:                            Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:           кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО 

                                            Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд.3- 0112).

тел.(044) 256-29-94, (044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

 

Спеціальність 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА - для тих, хто прагне проектувати нові зразки технічних систем з використанням найсучасніших математичних продуктів, інженерних систем автоматизованого проектування та систем 3D-моделювання, а також обслуговувати та ремонтувати обладнання і устаткування різних галузей промисловості.

Спеціальність  131 Прикладна механіка  надає можливість майбутньому фахівцю працювати на підприємствах як машинобудівного комплексу, так і в  інших галузях промисловості,  не тільки України, але і за її межами, завдяки тісній співпраці із закордонними вишами та підприємствами Польщі, Чехії та інших країн.

По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

 

Кваліфікація та термін навчання

У відповідності до діючих «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»  приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:

Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня бакалавра – додаток_3 Правил прийому до КНУТД в 2018 році.

Програми вступних випробувань:

      -    фахове вступне випробування; 

      -    додаткове вступне випробування 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми зі спеціальності   131  Прикладна механіка з переліком програмних компетенцій 

Форма навчання – денна 

Термін навчання для магістрів – 1 рік і 6 місяців.

 Конкурентні переваги

 

  

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Фахівець з прикладної механіки може працювати на престижних посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей та опановувати власний бізнес, оскільки  фахівці даного напрямку завжди  затребувані на ринку праці, а кафедра сприяє їх працевлаштуванню.

Типові початкові посади бакалаврів: механік виробництва, дільниці (цеху); механік-налагоджувальник засобів автоматизації, промислових роботів, автоматизованих комплексів і систем робото-технічного, вантажопідйомного та транспортувального обладнання; технік з інструменту; технік з механізації та роботизації трудомістких процесів; технік-конструктор (механіка); технік-технолог (механіка); технік з налагоджування та випробувань; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік- конструктор; контролер та регулювальник промислових роботів; лаборант (освіта); майстер (інструктор) виробничого навчання; технолог-наставник.

 

Навчання в університеті

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійного користування електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам та отримувати відповіді на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Практична підготовка

Навчальним планом підготовки бакалаврів з  прикладної механіки передбачено проходження практики на кожному курсі. Під час практики на базових підприємствах студенти закріплюють та розширюють знання з фундаментальних та загально-професійних дисциплін, збирають матеріал для виконання курсових проектів, знайомляться з різним технологічним обладнанням.

На кафедрі прикладної механіки та машин  діє «Центр SolidWorks», в якому студенти вивчають 3-D моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, виконують розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, виконують підготовку виробництва в САМ-системах. Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

На кафедрі прикладної механіки та машин створена лабораторія мехатроніки, яка оснащена сучасними елементами і системами пневмоавтоматики (фірма Festo) та лабораторія САМ-технологій з металорізальними верстатами.

 

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах та високими посадами випускників минулих років.

 

Наступний рівень вищої освіти

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

 

Військова підготовка

Паралельно з базовою вищою освітою є можливість здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, що розташований неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»