КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Конструювання та технології швейних виробів

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань: 18 – Виробництво та технології 

Спеціальність: 182 – Технології легкої промисловості

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

Кафедра технології та конструювання швейних виробів 

 

Загальна інформація 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого у галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість» за спеціальностями: швейне виробництво 5.05160201, моделювання та конструювання промислових виробів 5.05160203, кольорування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості 5.05160204, технологія обробки шкіри та хутра 5.05130202 в коледжах України та країн СНД, передбачено вступ на 3 курс навчання (за денною та заочною формою) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

 

Для вступу на 2 або 3  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

Вступний іспит:

Результати вступного випробування враховуються у рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеню «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Під час навчання за освітньою програмою «Конструювання та технології швейних виробів» студенти опановують методи, способи та засоби проектування, розроблення, конструювання та виготовлення швейних виробів, навчаються користуватися різними нормативними документами, у тому числі, з проектування потоків та малих підприємств, системами контролю та управління якістю, ознайомлюються з основами експертизи якості технологічних процесів виготовлення швейних виробів та самих швейних виробів, поглиблено вивчають властивості матеріалів з яких виготовляють швейні вироби та оформлюють мотивовані висновки.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Конструювання та технології швейних виробів» беруть активну участь та виборюють призові місця у щорічних вечорах-оглядах студентських робіт, міжнародних та всеукраїнських конкурсах «Чарівна голка», «Альта-мода», «Печерські каштани», «Сузір’я «Каштан»» та інших.

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

         

Працевлаштування

Місцем професійної діяльності конструктора-технолога швейного виробництва  є:

 

Випускники кафедри керують власними підприємствами з виробництва та ремонту швейних виробів, обіймають посади президентів фірм, директорів, головних інженерів, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів з якості, експертів митної служби.

Випускниками кафедри є найбільш відомі українські модельєри: Михаїл Воронін, Андре Тан, О. Гапчук, Лілія Пустовіт, Крістіна Бобкова, Айна Гассе, Діана Дорожкіна, Альона Сереброва, директори ЗАТ «Вікторія» Матуляк О.С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н.І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К.В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С.О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е.П., директор будинку моделей Корсуненко Г.І., заступник голови Київської міської державної адміністрації та Радник Прем'єр-міністра України Денисюк Л.В., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І..

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 182«Технології легкої промисловості»  (освітня програма «конструювання та технології швейних виробів»)

Термін навчання:

бакалавр з конструювання та технології швейних виробів - 2 роки (денна форма навчання);

бакалавр з конструювання та технології швейних виробів2,5 роки  (заочна форма навчання).

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, подальше навчання та наявність гуртожитків

Студенти кафедри технології та конструювання швейних виробів, за результатами здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр з конструювання та технологій  швейних виробів» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за програмою магістерської підготовки «Конструювання та технологій  швейних виробів».

При факультеті технологій, сервісу та моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 05.18.19 - «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів», а відповідно студенти кафедри технології трикотажного виробництва мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.

Студенти кафедри технології та конструювання швейних виробів, що навчаються за скороченою формою навчання, мають можливість одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

Всім студентам факультету технологій, сервісу та моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне та заочне відділення з 10 липня по 24 липня 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0263

Завідувач кафедри: 

доктор технічних наук, професор  БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–86,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри технології та конструювання швейних виробів

e-mail: ktkshv@knutd.edu.ua

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Конструювання та технології швейних виробів»