КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність «Електроніка»

Спеціалізація «Електронні системи»

 

Кафедра електроніки та електротехніки

 

Електроніка чекає на Вас

Спеціалізація «Електронні системи» спеціальності «Електроніка» – це не лише висококласна інженерна  підготовка, а й майбутній напрямок діяльності для тих,  хто прагне  досконало оволодіти знаннями про сучасні електронні прилади і системи. 

 

Сьогодні електроніка оточує людину всюди: вдома, на вулиці, у транспорті, цехах промислових підприємств,  науково-дослідних інститутах,  офісах, військових частинах, медичних закладах, супермаркетах, на стадіонах і т.п. Все, від мобільних телефонів і телевізорів до суперкомп’ютерів та верстатів з числовим програмним управлінням, продовжує бурхливо  розвиватися. А отже фахівці електронної техніки завжди будуть затребуваними.

Ця спеціальність для тих, хто прагне навчитися проектувати, розробляти і налагоджувати різноманітні електронні пристрої і системи з використанням сучасних інформаційних технологій. 

 

Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу).

Для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електронні системи» за скороченою формою у відповідності до правил прийому до КНУТД в 2016  приймаються абітурієнти:

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста наведений за посиланням.

Результати вступного випробування враховуються у рейтингу при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

 

Вміння та знання.

ЯКЩО У ВАС Є БАЖАННЯ

приходьте навчатися за фахом «Електронні системи»

Фахівцям з електронних систем надається ґрунтовна комп’ютерна підготовка. Навчальний процес передбачає загальний обсяг понад 1000 аудиторних годин комп’ютерних дисциплін.

 

Студенти у процесі навчання оволодівають спеціалізованими програмними пакетами OrCAD, MathCAD, P-CAD, SPlan і ін.

 

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Перевагами фахівців за спеціальністю «Електронні системи» є універсальність і гнучкість їх професійної підготовки, постійно високий попит на фахівців такого профілю на ринку праці, що гарантує їх працевлаштування в найрізноманітніших галузях науки, промисловості, бізнесу.

Спеціаліст з «Електронних систем» може бути працевлаштований як:

 

Військова підготовка.

Паралельно з базовою освітою є можливість пройти військову підготовку з вивільненням окремого дня тижня у розкладі базових занять та  отримати військове звання офіцера запасу речової та продовольчої служб.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Форма навчання – денна (за  державним замовленням або за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Прийом документів здійснюється на підставі діючих правил прийому до КНУТД.

Проводить підготовку фахівців за напрямом  профілююча кафедра електроніки та електротехніки КНУТД, що на факультеті мехатроніки та комп'ютерних технологій (МКТ).

 

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. №1-0114, 1-0116, 1-0118, 1-0121, 1-0122, 1-0124, 1-0126, 1-0128а, б, 1-0131.

Телефон для довідок: +38044-256-29-65

Е-mail: kee@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри електроніки та електротехніки