КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технологія та експертиза шкіри і хутра

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

Освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра»

освітній ступінь

«БАКАЛАВР»

 

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри біотехнології, шкіри та хутра:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0210, 1-0212

Тел.: + 380442562165, + 380442562187

e-mail:

Сторінка кафедри біотехнології, шкіри та хутра

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, а саме:

 

Навчання студентів передбачає 4 практики:

навчальні – по виробництву хутра та шкіри, які проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

виробничі –  на базі провідних шкіро- та хутропереробних підприємств.

 

Область працевлаштування:

 

По закінченні бакалаврату видається диплом Державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Хімічні технології та інженерія) за освітньою програмою «Технологія та експертиза шкіри і хутра».

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра за освітньою програмою «Технологія та експертиза шкіри і хутра». 

 

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

При кафедрі функціонує аспірантура з денною та заочною формами навчання,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 182 – «Технологія легкої промисловості».

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.