КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Кафедра електромеханічних систем

 

Загальна інформація

Електромеханіка –  це сучасна фундаментальна та багатогранна наука. Саме вона в значній мірі визначає рівень науково - технічного прогресу. Її межі безперервно розширюються, а зміст поглиблюється за рахунок відкриття нових фізичних принципів  та використання новітніх матеріалів і технологій.

Спеціальність «Електромеханіка спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів електромеханіки для дослідження електромеханічних систем, а також для здійснення безпечного технічного використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого управління.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

  

 

Кваліфікація та термін навчання

На навчання для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» з електромеханіки за скороченим терміном навчання у відповідності до правил прийому до КНУТД в 2016 приймаються особи:

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста наведений за посиланням.

З програмою фахового вступного випробування та прикладом білету  можна ознайомитись за посиланням

Результати вступного випробування враховуються у рейтингу при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

 

Наступний рівень вищої освіти

Після успішного завершення навчання випускники диплом бакалавра європейського зразка, який визнається в усьому світі,та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «магістр».

 

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр спеціалізації «Електромеханіка» здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі електромеханічних систем створений  спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з загальнотехнічних та фахових дисциплін.

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях, а також мають авторитет у науковій роботі.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Працевлаштування

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри електромеханічних систем дозволить йому працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах на посадах диспетчера електромеханічної служби,  електромеханіка, електромеханіка групових перевантажувальних машин, електромеханіка дільниці, електромеханіка з підіймальних установок,  електромеханіка-наставника, технічного фахівця-електрика, електрика  дільниці, електрика цеху, електродиспетчера, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з механізації трудомістких процесів, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з підготовки технічної документації, фахівця з технічної експертизи, техніка-лаборанта.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри електромеханічних систем мають можливість паралельно з базовою вищої освітою здобути  військову спеціальність і отримати відповідний диплом державного зразка та військове звання офіцера запасу. 

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

Телефони для довідок: 

Кафедра: +38 044 256–29–03,

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

e-mail: kems@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри електромеханічних систем

 

Девіз електромеханіків