КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста складають письмовий іспит з фаху на факультеті. Якщо абітурієнт вступає не за спорідненою спеціальністю, то він повинен здати ще додатковий іспит з «Української мови».

Кафедра ГМД та ТЛП факультету РІІТ Київського національного університету технологій та дизайну здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки рівня вищої освіти «Технолог» абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

Вартість навчання на платній формі навчання складатиме 7500 грн. на рік на денній формі навчання та 6000 грн. на рік на заочній формі навчання відповідно.

Термін навчення – 2 роки за спорідненою  спеціальностю та 3 роки після закінчення неспорідненої спеціальності.

Студенти, що навчаються за державним замовленням, працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, установах України.

Є можливість отримати другу вищу освіту на факультеті РІІТ та в КНУТД.

Військова підготовка здійснюється в навчально-науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

Контакти

18003, м. Черкаси, вул. Енгельса

(В. Чорновола), 241/2.

Телефон для довідок: 0472 -64--62-11,

friit@knutd.edu.ua

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність

«Технології легкої промисловості»