КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»


Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін (ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

  

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста, можуть скласти письмовий іспит із фаху на факультеті. Якщо абітурієнт вступає не за спорідненою спеціальністю, то він повинен здати ще додатковий іспит з «Основ програмування».

 

Напрям підготовки навчання: Комп’ютерна інженерія.

Вартість навчання на платній формі навчання складатиме 8700 грн. на рік на денній формі навчання та 6000 грн. на рік на заочній формі навчання відповідно.

 

Термін навчення – 2 роки за спорідненою  спеціальностю та 3 роки після закінчення неспорідненої спеціальності.

 

Бакалавр із комп’ютерної інженерії після отримання диплому матиме:

1) знання:

-         основ філософії, психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;

-         принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

-         архітектури комп’ютерів та теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів;

-         схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

-         особливостей системного програмування;

-         особливостей побудови системного програмного забезпечення, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем;

-         методів автоматизованого проектування;

-         принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

-         програмного забезпечення для комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою;

-         сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки і використання;

-         організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації в комп’ютерних систем та мереж (КСМ), відповідно до законодавства та стандартів в цій області;

-         сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення).

2) вміння:

-   застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій при розробці та впровадженні інформаційних систем і технологій;

-   застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових КСМ;

-   використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем;

-   здатність до аналізу, оцінювання та вибору існуючих алгоритмів, розробки нових алгоритмів, які пов’язані з проектуванням апаратних та програмних компонент КСМ;

-   підготовленість до використання відповідних законів електроніки при вирішенні завдань, пов’язаних із проектуванням апаратних засобів КСМ;

-   використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів;

-   застосовувати комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;

-   створювати системне програмне забезпечення; уміння проектування, настроювання та експлуатації ОС різного призначення; оптимізація роботи окремих складових ОС;

-   аналізувати та проектувати комп’ютерних систем із різної структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

-   проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

-   проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням;

-   застосовувати методи та засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні й експлуатації КСМ;

-   застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем.

 

Працевлаштування.

Фахівець з комп’ютерної інженерії може працювати на таких посадах:

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кт.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кт.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кт.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кт.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст (ІІІ кт.).
 13. Технік-програміст (І кт.).
 14. Технік обчислювального центру (І кт.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

 

Студенти, що навчаються за державним замовленням, працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, установах України.

 

Є можливість отримати другу вищу освіту на факультеті РІІТ та в КНУТД.

 

Військова підготовка здійснюється в навчально-науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

 

Контакти:

18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2; т. (0472) 64-60-44

Телефон для довідок: 0472 -64--62-11, friit@knutd.edu.ua

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «Комп’ютерна інженерія»