КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань:  15  Автоматизація та приладобудування 

Освітня програма “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології ”

 

 

Загальна інформація

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки проводить підготовку бакалаврів та магістрів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за освітньою програмою „ Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”.

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Документи, які необхідні для вступу:

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом). 

Термін навчання:

 

Для підготовки до вступу в університеті  Інститутом довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: українська мова, математика, фізика, іноземна мова.

Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Детальна інформація на сторінці Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти.

 

За період навчання студенти вивчають близько 60 дисци­плін різноманітних на­прямів. Спеціальну професійну підготовку студентів за спеціальністю проводить квалі­фікований професорсь­ко-ви­кла­даць­кий склад ка­фед­ри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за  освітньою програмою „Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології ”  та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Після закінчення навчання випускник матиме повну вищу освіту і кваліфікацію магістра за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

 

Вміння та знання

ЯКЩО ВИ ОБЕРЕТЕ  ЦЮСПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ТО  З  НАШОЮ ДОПОМОГОЮ НАВЧИТЕСЬ:

 

Після закінчення навчання студент отримує повну вищу освіту і здобуває ступінь «Магістр» за спеціальністю 152 „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. За час навчання сту­денти вивчають такі фун­да­ментальні та про­фе­сійно орієнтовані дис­ципліни: основи метрології та вимірювальної техніки, сучасні інформаційно-вимірювальні технології; взаємозамінність та технічні вимірювання; основи стандартизації; теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки; тех­нологія виготовлення та випробування обладнання та засобів вимірювання; аналогові вимірювальні прилади; цифрові вимірювальні прилади; ос­нови метрологічного забезпечення; моделювання на ЕОМ; вступ в теорію систем; планування та організація експерименту; засоби вимірювання неелектричних величин; основи контролю та управління якістю про­дукції; основи наукових досліджень технічної творчості та патентознавства; метрологічне забезпече­ння охорони праці та навколишнього середовища, інформаційно-вимірювальні системи; метрологічний нагляд за засобами вимірювання; випробування обладнання і його метрологічна атестація і др.

 

Наукова робота на кафедрі проводиться за наступними напрямами:

 

Матеріально – технічна база кафедри складається з 3 лекційних аудиторій, комп’ютерного класу; лабораторій аналогових вимірювальних приладів; циф­рових вимірювальних приладів; вимірювання фізичних властивостей пряжі; вимірювання фізичних властивостей волокон; вимірювання неелектричних вели­чин; основ метрології та вимірювальної техніки; стандартизації та управління якістю; сертифікації; взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірю­вань; неруйнівних методів контролю. Матеріально – технічна база кафедри постійно розширюється та поповнюється новою технікою і нормативною документацією.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ БУДЕ ЗНАТИ:

 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ БУДЕ ВМІТИ:

 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПОВИНЕН:

 

ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДОЗВОЛИТЬ ЙОМУ:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти Кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки мають можливість паралельно з базовою вищої освітою здобути  військову спеціальність і отримати відповідний диплом державного зразка та військове звання офіцера запасу. Детальна інформація - на сторінці Навчально-наукового комлексу військової підготовки.

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, ауд. 3-0306.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Здоренко Валерій Георгійович

Телефони для довідок: +38044-256-29-07, +38044-280-34-32

e-mail: 

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки