КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МАШИНОБУДУВАННЯ

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність:                   133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма:             МАШИНОБУДУВАННЯ

Рівень вищої освіти           перший (бакалаврський)

 

Кафедра:                           Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:          кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО 

                                           Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд.3- 0112).

тел.(044) 256-29-94, (044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

  

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування»  - для тих, хто прагне проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування надає можливість фахівцю працювати на підприємствах як машинобудівного комплексу, так і в  інших галузях промисловості,  не тільки України, але і за її межами, завдяки тісній співпраці із закордонними вишами Польщі, Чехії і інших країн.

По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

 

Кваліфікація та термін навчання

У відповідності до діючих «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну» приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:

Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня бакалавра – додаток_3 Правил прийому до КНУТД в 2018 році.

Програми вступних випробувань:

      -    фахове вступне випробування; 

      -    додаткове вступне випробування

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми зі спеціальності   133 Галузеве машинобудування з переліком програмних компетенцій 

Форма навчання – денна 

Термін навчання для магістрів – 1 рік і 6 місяців.

 Конкурентні переваги

 

Наступний рівень вищої освіти

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра на кафедрі прикладної механіки та машин, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

 

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Фахівець з галузевого машинобудування може на престижних посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та опановувати власний бізнес, оскільки  фахівці даного напрямку завжди  затребувані на ринку праці, а кафедра сприяє їх працевлаштуванню.

Типові початкові посади бакалаврів: конструктор, технолог, майстер, механік дільниці цехів, фахівець-дослідник науково-дослідних лабораторій, інструктор виробничого навчання.

 

Навчання в університеті

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійного користування електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам та отримувати відповіді на форумах дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

Навчання проводять високоосвічені фахівці, що мають великий досвід роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях, а також авторитет у науково-дослідному середовищі.

Лабораторії кафедри оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

 

 

Практична підготовка

Навчальним планом підготовки бакалаврів з  галузевого машинобудування передбачено проходження практики на кожному курсі. Під час практики на базових підприємствах студенти закріплюють та розширюють знання з фундаментальних та загально-професійних дисциплін, збирають матеріал для виконання курсових проектів, знайомлять з різним технологічним обладнанням.

На кафедрі прикладної механіки та машин діє ліцензований «Центр SolidWorks», де студенти вивчають 3D моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, виконують розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, виконують підготовку виробництва в САМ-системах. Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

 

На кафедрі прикладної механіки та машин створена лабораторія мехатроніки, яка оснащена сучасними елементами та системами пневмоавтоматики (фірма Festo) та лабораторія САМ-технологій з металорізальними верстатами.

 

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

Військова підготовка

Паралельно з базовою вищою освітою є можливість здобути військову військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, що розташований неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»