КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Напрям підготовки «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ»

Фахове спрямування «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів»

освітньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»


 

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 

ауд. 1-0238, 1-0235, 1-0254, 1-0240, 1-0244, 1-0258

Телефони для довідок: +38044-280-53-25

Завідувач кафедрою: +38044-256-84-75 

Викладацька:  +38044-256-21-57

e-mail: 

Сторінка кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Загальна інформація

Вироби з пластмаси займають перші місця по використанню у нашому повсякденному житті. Ми зберігаємо у пластиковій тарі їжу, п’ємо воду із пластикових пляшок, використовуємо пластикові пакети та посуд. З пластику виробляють деталі для автомобільної промисловості, матеріали для будівництва, меблі, деталі для електропобутових приладів та багато-багато іншого. Таким чином, щорічно виробництво з пластмаси в світі становить більше 300 мільйонів тон, на що тратиться близько 8% нафти із загального видобутку. Це зумовлено тим, що пластмаса є дешевим і доступним матеріалом, пластичні характеристики якого дозволяють виготовляти найрізноманітніші речі самих складних конфігурацій. Саме тому, в наш час актуальним е підготовка спеціалістів по напрямку «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами навчання.

Зарахування на навчання за скороченою формою відбувається на 2 курс.

Підстави для зарахування:

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, а саме:

 

Навчання студентів передбачає 2  практики:

1. Навчальна, яку проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

2. Переддипломна практика на базі провідних підприємств з виробництва полімерів та композиційних матеріалів.

 

Область працевлаштування:

 

Наші випускники працюють на провідних підприємствах України, таких як:

«Планета Пластик»

 

«Київгума»


ООО"Алеана"- найпотужніший виробник товарів народного вжитку з пластику

 

«АЛЮМАПЛАСТ»

 

«УКРПЛАСТИК»

 

По закінченні бакалаврату видається диплом державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Хімічні технології) за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра або спеціаліста за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

Диплом про повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» можна також отримати і за спеціалізацією «Технологія та дизайн полімерної упаковки» та «Полімерні нанокомпозити та технології  їх виготовлення».

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

На базі кафедри функціонує аспірантура і докторантура, вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Після захисту дисертації, присвоюється науковий ступінь кандидата або доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі КНУТД у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

  

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАВЧАННЯ!