КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Хімічні технології волокон

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Напрям підготовки «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ»

Фахове спрямування «Хімічні технології волокон»

освітньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»

 

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 

ауд. 1-0238, 1-0235, 1-0254, 1-0240, 1-0244, 1-0258

Телефони для довідок: +38044-280-53-25

Завідувач кафедрою: +38044-256-84-75 

Викладацька:  +38044-256-21-57

e-mail: 

Сторінка кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Загальна інформація

Значення хімічних волокон у забезпеченні господарської діяльності людини постійно зростає. Вони є самостійним продуктом, який широко застосовується не тільки у виробництві традиційних текстильних матеріалів, але і в техніці, будівництві житла та доріг, у забезпеченні систем зв’язку, медицині та у багатьох інших областях виробництва та споживання, включаючи виробництво авіакосмічної техніки і продукції оборонного призначення. Значна кількість текстильних та інших виробів, особливо технічного призначення, може бути виготовлена тільки з хімічних волокон. Інноваційний розвиток у багатьох галузях техніки неможливе без їх використання. Область застосування хімічних волокон постійно розширюється. Саме тому, в наш час являється актуальним підготовка фахівців за напрямком «Хімічні Технології» по спеціальності «Хімічні технології волокон».

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб, за денною та заочною формами.

Зарахування на навчання за скороченою формою відбувається на 2 курс.

Підстави для зарахування:

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, а саме:

 

Навчання студентів передбачає 2  практики:

1. Навчальна, яку проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

2. Переддипломна практика на базі провідних підприємств з виробництва волокон і волокнистих матеріалів.

 

Область працевлаштування:

 

Наші випускники працюють на провідних підприємствах України.

По закінченні бакалаврату видається диплом державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією «бакалавра» за напрямком «Хімічні технології».

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра за спеціальністю «Хімічні технології волокон» або «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

Диплом про повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» можна також отримати і за спеціалізацією «Технологія та дизайн полімерної упаковки» та «Полімерні нанокомпозити та технології  їх виготовлення».

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

 На базі кафедри функціонує аспірантура і докторантура, вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Після захисту дисертації, присвоюється науковий ступінь кандидата або доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі КНУТД у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

 

  ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАВЧАННЯ!