КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Менеджмент персоналу

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Менеджмент персоналу»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра: Менеджменту

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх

Тел.: Кафедра менеджменту:  (044) 256-29-95

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail:  

Сторінка кафедри менеджменту

  

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Менеджмент персоналу можна визначити як діяльність, що спрямована на досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. Перші, традиційно, пов'язуються з забезпеченням ефективності підприємства. Система управління персоналом включає сьогодні такі підсистеми:

  1)  Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 3 курс):

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Менеджмент персоналу

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Менеджмент персоналу»). 

Термін навчання 

4 семестрів (2 роки) 

Кредити ECTS

120

Форма навчання 

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Здатність застосовувати знання на практиці

Засвоєння базових знань з професії.

Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух підприємництва.

Здатність до критики та самокритики

Здатність до організації та планування.

Комунікативні вміння.

Визначення функціональних сфер організації та їх взаємодії (людські ресурси);

Розуміння принципів психології,визначення наслідків для організацій, а також реконструювання(тобто робота в групах, командах,  дослідження  поведінки); 

Розуміння принципів права і зв’язку їх з  бізнесом

управлінськими знаннями

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

Робота в команді

Глибокі знання та розуміння володіння сучасними методами та технологіями управління персоналом

Сфера працевлаштування: 

Фахівці з управління персоналом та економіки праці здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках та на таких посадах: керівники – завідувач бюро перепусток, менеджер(управитель) із пенсійного недержавного страхування; професіонали – економіст – демограф, економіст-статистик, економіст з праці, інженер з нормування праці, інженер з організації праці,інженер з організації та нормування праці, інженер з підготовки кадрів, інженер з профадаптації,профконсультант,фахівець з аналізу ринку праці,фахівець з питань зайнятості (headhunter),фахівець з профорієнтації, професіонал з розвитку персоналу;економісти – економіст з планування;професіонали в галузі соціального захисту населення - фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування;фахівці – технік з нормування праці, технік з планування, технік з праці, хронометражист, адміністративний помічник, інспектор з кадрів,фахівець з найму робочої сили, організатор персоналу,організатор діловодства (державні установи),організатор діловодства (за видами економічної діяльності) помічник керівника підприємства(установи, організації).

 

Для випускників коледжів за неспорідненими спеціальностями:

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування): Фахові випробування з менеджменту, з основ економічної теорії.

Випускний контроль:

 

2)  Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 2 курс):

Спеціальність

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Термін навчання 

6 семестрів (2 роки 10 місяців) /7 семестрів (3 роки 6 місяців) 

Кредити ECTS

180

Форма навчання 

денна/ заочна/ дистанційна

 

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до

Київського національного університету технологій та дизайну

на освітні програми

Кафедри МЕНЕДЖМЕНТУ