КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ. Міжнародний облік та аудит-консалтинг (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма:  «Міжнародний облік та аудит-консалтинг»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра обліку і аудиту

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1105

Тел. кафедри обліку і аудиту:  (044) 256-21-90

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: koa@knutd.edu.ua 

Сторінка кафедри обліку і аудиту

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Сучасне бізнес-середовище ставить перед компаніями задачі стратегічного характеру, які з кожним днем стають все більш складними. Ми знаємо, що в цих умовах рівень майбутньої конкурентоспроможності компанії залежить від того, наскільки грамотно вона управляє своїм капіталом сьогодні.

Тому навчання за магістерською програмою «Міжнародний облік та аудит-консалтинг» - це крок до співпраці з підприємствами різних форм власності в частині надання консультаційних послуг з найбільш складних питань оподаткування, трансфертного ціноутворення, корпоративного права, реструктуризації бізнесу, захисту активів, комерціалізації об’єктів прав інтелектуальної власності та податкового планування. Ви будете допомагати приймати оптимальні і зважені рішення з управління капіталом і операціями в умовах нестійкої економіки. Іншими словами, ви будете консультувати компанії з питань збереження, оптимізації, залучення та інвестування капіталу, допомагаючи їм у досягненні стратегічних цілей.

Що особливо важливо, магістерська програма «Міжнародний облік та аудит-консалтинг» надає можливість розбудовувати свою кар'єру саме в тому напряму, який Вам найбільше цікавий. Ви не будете обмежені однією сферою діяльності або рамками одного проекту. Навпаки, ви отримаєте масу можливостей для здобуття різнобічного досвіду і вивчення різних аспектів господарської діяльності.

Зробіть наступний крок на шляху свого професійного розвитку разом з нами. Завдяки нашій магістерській програмі Ви здобудете навички, знання та упевненість, необхідні для успішного кар'єрного росту.

 

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

Вступити на навчання можна на базі попередньо здобутої базової або повної вищої освіти за будь-якою спеціальністю.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

«Міжнародний облік та аудит-консалтинг»

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (за освітньою програмою «Міжнародний облік та аудит-консалтинг»).

Термін навчання

3 семестри (1рік 4 місяці)

Кредити ECTS

90

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання за магістерською програмою «Міжнародний облік та аудит-консалтинг» випускник зможе продемонструвати здатність:

− допомогти компаніям ефективно вирішувати складні завдання, пов'язані з підготовкою податкової звітності, дотриманням вимог законодавства, розробкою податкової стратегії та вирішенням суперечок у цій сфері;

− супроводжувати міжнародні операції, оцінювати податкові стратегії та надавати ряд комплексних послуг, у тому числі з питань політики трансферного ціноутворення, а також організації ефективного оподаткування;

- здійснювати облік міжнародних операцій, системний аналіз міжнародного середовища компаній, моніторинг основних конкурентів на ринку; стратегічне консультування (моделювання ринкових ситуацій з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності, розробка міжнародних маркетингових стратегій компаній; розробка стратегій і програм у галузі соціальної відповідальності, розробка стратегії управління бізнесом; організація, планування і здійснення міжнародного фінансового бізнесу);

− здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнесу та сприяти незалежному підтвердженню звітів компаній відповідно до міжнародних стандартів;

− надавати клієнтам підтримку на кожному етапі операції - від прийняття рішення і проведення попередньої незалежної комплексної перевірки до ефективного з точки зору оподаткування структурування операції та допомоги у складанні договору купівлі-продажу;

− допомагати визначати ефективні напрями укладання угод і інвестування капіталу, що слугуватиме запорукою успіху компаній у сучасних нестабільних економічних умовах;

− надавати підтримку корпораціям і приватним компаніям у реалізації стратегічних завдань у сфері управління капіталом за допомогою аналізу бізнес-стратегії, проведення операцій з придбання і продажу активів, злиття і поглинання, а також операцій із залученням позикових коштів;

− допомагати клієнтам з державного сектору перемагати в тендерах на реалізацію інфраструктурних проектів, а також консультувати компанії приватного сектору з питань структурування і фінансування операцій;

− оцінювати різні схеми реалізації проектів, розробляти фінансові моделі і вести переговори з організаціями, що надають фінансування, з метою забезпечення найбільш вигідних умов операції;

− допомагати компаніям та інвесторам вирішувати різні фінансові завдання і мінімізувати пов'язані з ними ризики протягом усього економічного циклу;

− консультувати компанії і фонди прямих інвестицій, що ведуть свою діяльність у різних галузях і регіонах, допомагаючи їм використовувати потенційні можливості для оптимізації податків при здійсненні операцій, а також виявляти і мінімізувати податкові ризики;

− допомагати керівникам компаній оцінювати і планувати ефективну стратегію розподілу ресурсів у межах організації.

Сфера працевлаштування:

Випускники підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської роботи у сфері державного управління, роботи в банківських установах, на підприємствах і в об'єднаннях різних галузей господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правових форм мають можливість:

  • Працюючи за фахом отримати сертифікат аудитора та свідоцтво судового експерта в економічній сфері та працювати на відповідних посадах аудитора, керівника аудиторської фірми, керівника служби внутрішнього аудиту та незалежного судового експерта.
  • Займатися науковою діяльністю та викладацькою діяльністю, здобувши освіту в аспірантурі та отримати науковий ступінь доктора філософії.
  • Займати посаду:

− фахівця з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і контролю забезпечуючи законність, ефективність і доцільність кожної господарської операції підприємства, установи, організації;

− фінансового консультанта (аналітика, директора) з:

питань формування фінансової звітності

розслідування фінансових шахрайств;

проблем податкового обліку (підтримка у підготовці щоквартальних та щорічних розрахунків,

корегування рахунків податкового обліку, а також впровадження нових стандартів відповідно до міжнародної практики або національних принципів бухгалтерського обліку)

Крім того, фахівці можуть працювати як на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, в банках, державних організаціях і установах (зокрема, в Державній фіскальній службі України та Державній аудиторській службі України), так і вести приватну практику у сфері обліку, аудиту і оподаткування.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Міжнародний облік та аудит-консалтинг»

Кафедри обліку і аудиту