КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Конструювання та технології швейних виробів. Технологія та дизайн хутряних виробів (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Галузь знань: 18 – Виробництво та технології  

Спеціальність: 182 – Технології легкої промисловості 

Ступінь: «МАГІСТР»

Освітня програма: «Конструювання та технології швейних виробів»

Спеціалізація: «Технологія та дизайн хутряних виробів»

Кафедра технології та конструювання швейних виробів

 

Загальна інформація 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна та заочна форми навчання) абітурієнти складають:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Під час навчання студенти спеціальності 182 - Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів» за спеціалізацією «Технологія та дизайн хутряних виробів»  опановують   загальні  та професійні компетентності в галузі текстильної та легкої промисловості, що спрямовані на здобуття знань, розуміння, навичок, вмінь та здатностей в процесах проектування, виготовлення швейних виробів та науково-дослідної діяльності щодо розробки інноваційних технологій швейного виробництва.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за освітньою програмою «Конструювання та технології швейних виробів»:

магістр з конструювання та технології швейних виробів - 1,5 роки навчання (денна та заочна форми навчання, після закінчення бакалаврату) за спеціалізацією «Технологія та дизайн хутряних виробів»

 

Вміння та знання

Після завершення навчання, магістри з конструювання, технології та експертизи якості швейних виробів оволодівають наступними знаннями та вміннями:

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Заняття з дисциплін: «Художнє проектування швейних виробів зі шкіри та хутра», «Конструювання швейних виробів із шкіри та хутра» та ін.

 

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою і інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти процеси проектування одягу за допомогою комп’ютера.

 

Активне життя студентів в стінах вузу та поза ними

Студенти спеціальності 182 - Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів» за спеціалізацією «Технологія та дизайн хутряних виробів»  приймають активну участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах та ін.

Наукові розробки кафедри на всеукраїнських і міжнародних виставках

Автор Стукало Ксенія, науковий керівник Білоцька Л.Б.

Студенти кафедри ТКШВ на стажуванні в дизайн-студії «NAFA» (Канада, м Торонто)

 

Працевлаштування

Фахівець із повною вищою освітою за спеціальністю 182 - Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів» за спеціалізацією «Технологія та дизайн хутряних виробів» може працювати на наступних посадах:

 

Інформація про подальше навчання та наявність гуртожитків

При факультеті технологій, сервісу та моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 05.18.19 - «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів», а відповідно студенти кафедри технології трикотажного виробництва мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.

Всім студентам факультету технологій, сервісу та моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0263

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук, професор 
БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович

 

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–86,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри технології та конструювання швейних виробів

e-mail: ktkshv@knutd.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/knutd.tkshv

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Конструювання та технології швейних виробів» за спеціалізацією

«Технологія та дизайн хутряних виробів»