КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Освітня програма: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 

Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

 

Загальна інформація (вступ)

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна та заочна форми навчання) абітурієнти складають:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно з «Правилами прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Під час навчання студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) опановують основи педагогічної майстерності, технології швейного виробництва з використанням сучасних комп’ютерних технологій, удосконалюють навички ділової іноземної мови, поглиблюють вміння сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за освітньою програмою Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості):

 

Вміння та знання 

Після завершення навчання, молоді фахівці інженери-технологи, викладачі спеціальних дисциплін в галузі легкої промисловості текстильного виробництва готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 

Працевлаштування

Фахівець із повною вищою освітою за спеціальністю 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) може працювати згідно зі спеціалізацією «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» на наступних посадах:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

При факультеті індустрії моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 05.18.19 - «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів», а відповідно студенти кафедри педагогіки та методики професійного навчання мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.

 

Всім студентам факультету індустрії моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, к. 4-0320

Завідувач кафедри: доктор педагогічних наук, доцент ДЕРКАЧ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Телефони для довідок:

кафедра: +38 044 256-21-70, +38 044 256-84-10

приймальна комісія: +38 044 256-29-75

Сторінка кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

e-mail:

 

  

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»