КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Електропобутова техніка (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА»

Освітній ступінь «МАГІСТР»   

 

 Кафедра електромеханічних систем

 

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри електромеханічних систем:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107, 1-0109.

Тел.: +38044-256-29-03

e-mail

Сайт кафедри: kems.knutd.edu.ua

Сторінка в  facebook.com/kems.knutd

 

Загальна інформація

Освітня програм «Електропобутова техніка» спрямована на формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі електропобутової техніки, що направлені на здобуття студентом необхідних для працевлаштування якостей, і забезпечення його здатності до професійної діяльності. Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі електропобутової техніки, враховує специфіку роботи виробничих, сервісних підприємств, наукових установ і навчальних закладів, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

 

Кваліфікація та термін навчання

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться відповідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання освітнього ступеня  «магістр».

 

Вміння та знання

За результатами навчання фахівець з  електропобутової техніки здобуває знання та вміння:

– обґрунтовувати та визначати мету та завдання при розробленні нової електропобутової техніки та технології її виготовлення;

- конструювати моделі і взірці сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем;

- складати алгоритми функціонування систем керування комп’ютерно-інтегрованої електропобутової техніки;

-  ставити математичні i фізичні експерименти з метою виявлення властивостей i характеристик взірців сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем;

- проектувати електричні апарати, електромеханічні пристрої та системи з необхідними показниками функціонування з використанням сучасних принципів САПР i комп'ютерної графіки;

- аналізувати економічну ефективність сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем як на стадії проектування, так i на стадії експлуатації;

– організовувати та проводити дослідження;

– організовувати та проводити проектні роботи;

 – організовувати та проводити сервісне обслуговування;

– організовувати переоснащення виробництва та освоєння нових процесів виробництва;

– самостійно визначати мету та завдання особистої діяльності;

– визначати мету та завдання колективної діяльності;

– самостійно планувати та проводити навчальні заняття.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі електромеханічних систем створений  спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

 

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою і інформацією про інноваційні технології в електропобутовій техніці.

Наукові розробки студентів

 

Працевлаштування

Високий професійний рівень підготовки магістра з електропобутової техніки дозволить йому працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах на первинних посадах: інженера-електромеханіка, інженера-виробничника, інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, наукового працівника, викладача.

Йому забезпечена робота в сфері промисловості, транспорту, сільського господарства, побутового обслуговування, системи освіти за наступними видами економічної діяльності: дослідження, конструювання, виробництво та експлуатація електроприводів, електромеханічних систем, комплексів, пристроїв та устаткування; виробництво та сервісне обслуговування електропобутової техніки.

 

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

При факультеті мехатроніки та комп’ютерних технологій КНУТД діє аспірантура, і, відповідно, студенти кафедри електромеханічних систем мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук. Термін навчання в аспірантурі - 3 роки.