КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Бізнес-адміністрування

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: «Бізнес-адміністрування»

Ступінь: «Магістр»

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kpb@knutd.edu.ua

 

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

Загальна інформація

Вітаємо Вас на нашій сторінці!

Бізнес-адміністрування - це мистецтво управління бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища. Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку фахівців з управління бізнесом, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, володіють сучасними інструментами менеджменту та інформаційними технологіями. Місією програми є створення нового людського капіталу, необхідного для успіху економічних перетворень в Україні, через дотримання принципів Болонської Хартії, які забезпечують безперервність навчання, гнучкість учбового процесу, уніфікацію навчальних програм мобільність студентів та викладачів. Якщо ви шукаєте магістерську програму, яка допоможе Вам:

 

то ВАШ ВИБІР – ЦЕ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ"!

Інтеграційність програми проявляється у: підготовці управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції; наданні студентам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.

Особливостями програми є: універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності; практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією; відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу; інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей

Для кого ця професія: хто бажає належати до ланки топ-менеджерів, розробити та впровадити в життя бізнес-план свого проекту, збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес, започаткувати власний start-up.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Кваліфікація:

магістр з менеджменту

Термін навчання 

3 семестри (1р.6 міс) / 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

вміти реалізовувати загальні функції управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських i частково операційних процедур; знати систему управління організацією в цілому, та основні процеси в лінійних або функціональних підрозділах, функціях, відділеннях; мати навички прийняття управлінських рішень на основі процедури їх конструювання шляхом використання великих масивів оперативної інформації та баз даних;

набути компетентностей в сфері:

автономності: використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, вміти ефективно розподіляти та делегувати повноваження в структурі апарату управління підприємства (організації); відповідальності: проектувати організаційні структури управління; вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв'язки між підрозділами та службами підприємства, механізми їх координації; делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов'язки між виконавцями.

комунікацій: адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища; організовувати співпрацю із суб'єктами зовнішнього середовища; забезпечувати захист інтересів підприємства у системі корпоративного бізнесу. 

Сфера працевлаштування: 

Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів, керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості, керівниками або професіоналами з управління проектами та програмами, професіоналами у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також економічними радниками або консультантами з економічних питань, членами спостережної ради або правління акціонерного товариства.

 

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії»

 

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ