КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та сервісна діяльність

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «Підприємництво та сервісна діяльність»

Ступінь: «Магістр»

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kpb@knutd.edu.ua

 

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

Загальна інформація

Вітаємо Вас на нашій сторінці!

Ринкова трансформація економіки України передбачає нове розуміння функції підприємництва і підготовки нового покоління підприємців, що знає менеджмент, орієнтується в економічному та правовому просторі функціонування підприємницьких структур, вміє оцінити ступінь ризику й ухвалювати адекватні управлінські рішення. Тому нині вимоги до підготовки майбутніх фахівців підприємницької сфери значно підвищуються. Магістерська програма «Підприємництво та сервісна діяльність» спрямована на підготовку фахівців з управління підприємницькою діяльністю, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, володіють сучасними інструментами менеджменту та інформаційними технологіями. Місією програми є створення нового людського капіталу, необхідного для успіху економічних перетворень в Україні, формування системи професійних компетентностей щодо розвитку та ефективного управління підприємницькою діяльністю.

Якщо так, то ми з радістю зустрінемо Вас у якості магістра за програмою "ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ". Здобувши освіту за цією магістерською програмою сьогодні, Ви отримаєте впевненість і можливість створення власної справи завтра!

Інтеграційність програми проявляється у: підготовці управлінських кадрів для підприємництва, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції; наданні студентам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління підприємництвом.

Особливостями програми є: пошук новітніх інструментів ефективного управління підприємницькою діяльністю з урахуванням умов невизначеності зовнішнього середовища; економічне обґрунтування та планування підприємницької діяльності; здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій управління проектами з урахуванням їх застосування у практиці підприємницької діяльності України; виявлення ініціативи, креативності та підприємницьких здібностей для розвитку власної справи; обґрунтування необхідності впровадження та оцінювання ефективності застосування венчурних технологій для розвитку підприємницької діяльності

Для кого ця професія: хто бажає належати до ланки менеджерів-організаторів нових видів діяльності, розробити та впровадити в життя бізнес-план свого проекту, збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес, започаткувати власний start-up.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кваліфікація:

магістр з менеджменту

Термін навчання 

3 семестри (1р.6 міс) / 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання 

денна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

здатність приймати ефективні управлінські рішення щодо розвитку власного бізнесу; спроможність визначати напрями розвитку підприємницької діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках; володіти прийомами управління якістю, часом і ресурсним забезпеченням проекту; уміти застосовувати креативні технології щодо розвитку підприємницької діяльності; здатність обирати й застосовувати різні методи оцінювання та управління ефективністю розвитку підприємницької діяльності; виокремлювати соціальні цінності підприємницької діяльності в умовах конкурентного середовища; здатність управляти рівнем ризикованості різних напрямів розвитку власного бізнесу. 

Сфера працевлаштування: 

Підприємництво: директор малого підприємства за видами економічної діяльності; директор із надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, що залежить від інтересів, бажання та можливостей.

Торгівля: директор малої торговельної фірми, керівник магазину, комерсант, завідувач торговельного залу; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; менеджер із надання послуг; менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств із приготування та доставки готових страв.

Біржова діяльність: фахівець із біржової торгівлі; брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

 

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії»

 

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ