КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Текстильний дизайн (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

         Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Текстильний дизайн» 

 

Кафедра дизайну

 

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0383, 1-0282

тел. (044) 256-84-79, (044) 256-84-77

e-mail:

 Сторінка кафедри дизайну

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Ця спеціалізація  охоплює декілька напрямів: проектування текстильного рисунку, художнє оформлення текстильних поверхонь за допомогою художніх технік, декорування інтер’єру засобами текстилю. Вивчення дизайн-проектування віртуального простору дає можливість втілення і подачі творчих ідей засобами комп'ютерних технологій, що розширює бачення проблем сучасного інтер'єру. Програма підготовки базується на науково-практичних дослідженнях в текстильному дизайні та промисловості, творчих розробках та сучасних та традиційних технологіях і відповідає стандартам міжнародної підготовки дизайнерів.

Студенти в період навчання мають можливості реалізувати свої творчі задуми в таких напрямах:

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички, оволодіваючи такими компетентностями:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Місцем професійної діяльності магістра з дизайну, дизайнера-конструктора-модельєра є:

 

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією «текстильний дизайн», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.