КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (магістр)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Галузь знань 18 Виробництво та технології»

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості»

 

Освітня програма «МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

 

Кафедра ергономіки і проектування одягу

 

На факультеті дизайну здійснюється підготовка фахівців вищої освіти за освітньою програмою «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості». Студенти, що навчаються за цією програмою набувають знання з дизайн-проектування одягу, що робить їх кваліфікованими фахівцями високого ґатунку та надає можливість працювати в фешн-індустрії.

 

МАГІСТР

Термін навчання:

 

 Для вступу з метою отримання ступеня магістра абітурієнти складають:

 

Особа може вступити в магістратуру на основі ступеня бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з Рисунку з урахуванням середнього бала диплома.

З переліком питань, що виносяться на фахове вступне випробування, можна ознайомитися за посиланням (пункт 4.36).

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня магістра проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (на договірній основі).

 

Вміння та знання

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості», набувають знання з художнього моделювання одягу з тканин, шкіри та хутра, трикотажу, конструювання жіночого, чоловічого та дитячого одягу, головних уборів, білизни, корсетних виробів. Під час навчання студенти оволодівають практичними навичками з виконання всього процесу проектування виробів та колекцій одягу, орієнтуючись у світових модних трендах, нових технологіях художнього проектування, оздоблення і моделювання складних форм одягу.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців та вирішення актуальних наукових задач на кафедрі працюють спеціалізовані класи, арт-студії, навчально-наукові лабораторії, студентський будинок моди.  Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів: «Печерські каштани», «Kyiv Fashion», «Адмиралтейская игла» тощо.

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

 

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою і інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти моделі одягу за допомогою комп’ютера.

 

Працевлаштування

Студенти проходять практику на кращих вітчизняних підприємствах легкої промисловості, у будинках моди і дизайн-студіях та мають можливість виїзду за кордон.

Випускники успішно працюють стилістами, дизайнерами, конструкторами-декораторами середовища у шоу-бізнесі, художниками-модельєрами, конструкторами одягу, технологами у дизайн-студіях, експертами в фешн-індустрії, керівниками швейних підприємств легкої промисловості.

Нашими випускниками є відомі українські дизайнери: Андре Тан, Христина Бобкова, Лілія Пустовіт , Іван Фролов та інші.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Після отримання диплому магістра студентам кафедри ергономіки і проектування одягу надається можливість вступу до аспірантури за спеціальностями «022 Дизайн» та «182 Технології легкої промисловості». Нормативний термін навчання в аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва складає 4 роки.

Вступ на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії проводиться згідно «Правил прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Іногороднім надається гуртожиток, який розташовано неподалік навчальних корпусів університету.

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0432 (викладацька)

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, доцент ОСТАПЕНКО Н.В.

Телефони для довідок:

Кафедра: (044) 256–21–84, (044) 256–29–71

приймальна комісія: (044) 256–29–75

Сторінка кафедри ергономіки і проектування одягу

e-mail: kepo@knutd.edu.ua

Інформаційний пакет ЄКТС

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/kepoknutd/

Сторінка кафедри в  https://www.linkedin.com/company/kepo/