КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

         Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» 

 

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну інтер’єру і меблів:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

тел. (044) 256-21-59

e-mail:

Сторінка кафедри дизайну інтер’єру і меблів

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

      Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

В результаті навчання за данною спеціалізацією студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

За результатами навчання студенти здобувають відповідні компетентності, а саме:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Отримання диплому  магістра з дизайну,  дизайнера меблів та інтер'єру, дасть можливість:

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»,  забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.