КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ФІНАНСИ. Фінанси, банківська справа та страхування (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація: «МАГІСТР» 

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 5 поверх

Тел. кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки: (044) 256-84-12, (044) 256-29-60, (044) 256-29-21

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kf@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Управління фінансово-господарською діяльністю – це розроблення і реалізація фінансової політики підприємства; інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства); оцінка інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій; поточне фінансове планування та контроль.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури (5 курс) здійснюється на конкурсній основі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр/спеціаліст за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зможе продемонструвати:

Здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; володіння методами і технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та ринку фінансових послуг.

Здатність оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових (майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх вирішення; здатність до виконання аналітичних, оціночних та прогнозних функцій, зокрема у сфері управління фінансовим станом підприємств, оцінки імовірності банкрутства, розробки інвестиційних проектів, оцінки вартості бізнесу; уміння проводити оцінку процесу хеджування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг, розраховувати операційну надбавку, оцінювати вартість форвардних, ф’ючерсних, опціонних, своп-контрактів.

Здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

Сфера працевлаштування:

Професіонали підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків (інспектор кредитний), на підприємствах і об'єднаннях різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування (фахівець з корпоративного управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), в страхових компаніях (агент страховий, страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер, дилер, маклер біржовий, оцінювач, оцінювач (експертна оцінка майна), оцінювач-експерт), фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах (головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий), тощо

 

Можливість отримання другої вищої освіти

Під час навчання Ви будете мати  можливості:

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню программу:

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки