КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технологія та експертиза шкіри і хутра (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

 Освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра»

 

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри біотехнології, шкіри та хутра:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0210, 1-0212

Тел.: + 380442562165, + 380442562187

e-mail: 

Сторінка кафедри біотехнології, шкіри та хутра

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формою для здобуття освітнього ступеня «Магістр». 

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти для отримання освітнього ступеня «Магістр» складає 1,5 роки.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра») відбувається за результатами рейтингу, що включає середній бал диплому про базову вищу освіту, додаткові бали за досягнення в науковій та організаційній роботі та результати вступних випробувань.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Під час навчання відбувається ознайомлення магістрантів, як майбутніх фахівців-науковців, з найновітнішими світовими та вітчизняними розробками у галузі виробництва натуральної шкіри та хутра.

Основним завданням навчання магістрантів є узагальнення наукових надбань у літературі, новітніх  винаходів і тенденцій розвитку виробництва шкіри та хутра у всьому світі;  прищеплення майбутньому фахівцеві уміння творчо застосовувати придбані знання для розв'язання реальних технологічних завдань, конкретних виробничих ситуацій.

Майбутній фахівець-науковець повинен вміти реалізувати у вигляді технічних рішень поставлені на підприємстві технологічні завдання, спираючись на сучасні наукові досягнення теорії та практики виробництва шкіри та хутра.

Магістранти також навчаються, як:

Програмою підготовки магістра передбачено виробничу та науково-педагогічну практику. Практика є складовою частиною навчально-виховного процесу, заключним етапом теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих фахівців, засобом формування у них навичок професійної, педагогічної і наукової діяльності та умінь ефективно працювати в умовах реформування економіки України.

 

Область працевлаштування:

 

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту з кваліфікацією магістра «Інженер-дослідник» (Хімічні технології та інженеріяза освітньою програмою «Технологія та експертиза шкіри і хутра».

При кафедрі функціонує аспірантура з денною та заочною формами навчання,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 182 – «Технологія легкої промисловості».

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.