КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Автоматизоване управління технологічними процесами (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

 Спеціалізація «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

 (для магістрів)

 

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

 

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0410, 1-0409

тел. (044) 256-21-89, (044) 256-29-93

e-mail: kaks@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

 

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Термін навчання:

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання освітнього ступеня  «магістр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня  «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

В ході навчання студенти оволодівають знаннями з проектування систем автоматизації технологічних процесів, монтажу та налагоджування систем автоматизації, автоматизації обладнання технологічних процесів, комп’ютерізації інформаційних процесів галузі, педагогікою та психологією у вищій школі і т.д. Студенти знайомляться з основами методології наукових досліджень в галузі автоматизації технологічних процесів та із сучасними методиками наукових досліджень. Під час навчання студенти виконують аналітичні та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків про процеси, що потребують автоматизації та вибору технічних засобів їх реалізації – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої роботи в галузі автоматизації технологічних процесів.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціалізацією «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Місцем професійної діяльності магістра з автоматизованого управління технологічними процесами є підприємства які займаються:

Ґрунтовна підготовка дає можливість нашим випускникам магістрам працювати в науково-дослідних установах, закладах освіти, на підприємствах з високим рівнем автоматизації технологічних процесів, комерційних структурах, що займаються питаннями автоматизації технологічних процесів представництвах всесвітньо відомих іноземних фірм, промислових підприємствах різних форм власності.

Позитивною рисою останніх років є зростання попиту на фахівців, яких випускає кафедра. Починаючи з 2000 року з проханням направити наших випускників на роботу за фахом звертаються служба безпеки України, всесвітньо відомі підприємства «Теtга-Раk», «Раут-Автоматік» та ін.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», а відповідно студенти кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії».

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.