КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Графічний дизайн (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Графічний дизайн» 

 

Кафедра рисунку та живопису

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри рисунку та живопису:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-438

тел. (044) 256-29-80

e-mail:

Сторінка кафедри рисунку та живопису

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

 

Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

В основу підготовки фахівців за даною спеціалізацією покладено використання традицій української академічної школи рисунка та живопису для закладення міцного фундаменту в розвиток майстерності майбутніх художників-дизайнерів. Студенти мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики організації теоретичних дизайнерських досліджень у академіків, членів-кореспондентів академій, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України.

 

В результаті навчання за спеціалізацією «Графічний дизайн» студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності, оволодіваючи такими компетентностями:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Випускники факультету за спеціалізацією «Графічний дизайн» отримують кваліфікацію «магістр з дизайну» та здатні працювати:

 

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією «графічний дизайн», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.