КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Бізнес аналітика (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «Бізнес аналітика»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 3 поверх

Тел.: Кафедри економічної кібернетики та маркетингу:  (044) 256-21-00

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kek@knutd.edu.ua 

Сторінка кафедри економічної кібернетики та маркетингу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Економічна кібернетика (ЕК) - фундаментальна наука про управління економічними системами за допомогою обчислювальної техніки та сучасного програмного забезпечення.

Економісти-кібернетики – це лідери, керівники підприємств, WEB–програмісти, системні аналітики, ризик-менеджери, розробники прикладних пакетів і програм, топ-менеджери, фахівці із знаннями всіх економічних наук, навичками моделювання, роботи з ПК та інформаційними технологіями.

На випускників університету за освітньою програмою “Бізнес аналітика” є замовлення урядових установ України, підприємств та банків України, Фонду державного майна, Державної податкової адміністрації, фондової біржі, консалтингових та аудиторських фірм.

Підготовку студентів здійснюють 12 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедр університету.

Навчання проходить у комп’ютерних аудиторіях з використанням новітніх програм та засобів обчислення.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес аналітика

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 051 «Економіка» (за освітньою програмою «Бізнес аналітика»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Проведення аналітичних досліджень за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; здатність зрозуміти та застосувати математичні методи, які використовуються в аналітичних дослідженнях підприємств (організацій); здатність моделювати проблеми управління та їх наслідків і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних економічних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми економічна кібернетика; здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм, а при необхідності розробляти нові при проведенні аналітичних досліджень; здатність пояснити широкий діапазон аналітичних проблем  на підприємстві.

Сфера працевлаштування:

На великих і малих підприємствах різних типів і форм власності в аналітичній діяльності; аналітиком на фондових та валютних біржах; на митницях та у податковій службі;в торгових і страхових фірмах;в комерційних банках;в консалтингових та інвестиційних компаніях, менеджером програмного забезпечення бізнесу, менеджером проектів.

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Бізнес аналітика»

Кафедри економічної кібернетики та маркетингу