КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма  «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

 

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри електрохімічної енергетики та хімії:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0301 – 1-0316, 1-0221, 1-0230

Тел.: + 380442562102, + 380442562981, + 380442562169

e-mail:  ,

Сторінка кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Більш детальна інформація за посиланням http://epec.knutd.edu.ua/

 

Загальна інформація

Шановні студенти! Щиро вітаємо Вас із закінченням бакалаврату та отриманням диплому бакалавра!

Ви маєте чудову можливість продовжувати навчання на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»).

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною  формами навчання.

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти - складає 1,5 року.

В магістратуру рекомендуються студенти, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності.

Зарахування на навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (за освітньою програмою  «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика») відбувається за результатами рейтингу, що включає середній бал диплому про базову вищу освіту та результати вступних випробувань.

Вступні випробування 

Вступ на навчання для отримання  освітнього ступеня «Магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Під час навчання відбувається ознайомлення магістрантів, як майбутніх фахівців-науковців, з найновітнішими світовими та вітчизняними розробками у галузі технічної електрохімії, електрохімічної енергетики та екобезпеки.

Основним завданням навчання магістрантів є узагальнення наукових надбань у літературі, новітніх  винаходів і тенденцій розвитку галузі у всьому світі;  прищеплення майбутньому фахівцеві уміння творчо застосовувати придбані знання для розв'язання реальних технологічних завдань, конкретних виробничих ситуацій.

Майбутній фахівець-науковець повинен вміти реалізувати у вигляді технічних рішень поставлені на підприємстві технологічні завдання, спираючись на сучасні наукові досягнення теорії та практики. В наукових установах від магістра-електрохіміка вимагається проведення фундаментальних та прикладних електрохімічних досліджень в галузі малої та автономної енергетики (удосконалення літієвих, метал-іонних, метал-повітряних та інших батарей, паливних елементів, суперконденсаторів, електрохімічних реакторів), розробка більш ефективних та раціональних технологій електрохімічних виробництв, очистки води та стоків.

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії щорічно виконує декілька міжнародних грантів галузі електрохімічної енергетики, це сприяє не тільки тісному співробітництву з провідними науковими організаціями світу та інститутами НАНУ, але й дало змогу обладнати лабораторії кафедри найсучаснішим устаткуванням, необхідним для незалежного виконання наукових робіт і проведення лабораторних занять на високому рівні зі студентами. Кафедра сприяє стажуванню за кордоном магістрів-електрохіміків, аспірантів та викладачів, які цього бажають, тому що спеціалісти, що навчалися або працювали на кафедрі, користуються  у закордонних електрохімічних фірмах та установах заслуженим авторитетом.  

Зав. кафедри електрохімічної енергетики та хімії проф. Барсуков В.З. і доцент, ст. наук. співр. Хоменко В.Г. – члени команди виконавців гранту Євросоюзу "Energy Caps" по створенню ефективних джерел струму для електромобіля

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, які дозволяють здійснювати професійну діяльність майбутніх магістрів-електрохіміків у таких напрямах:

В наших магістрах-електрохіміках зацікавлені:

Ми готуємо універсальних хіміків, це випливає з переліку первинних посад, які може займати магістр-електрохімік згідно з наказом МОНУ:

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту зі ступенем магістра за спеціальністю  161 «Хімічні технології та інженерія» (за освітньою програмою  «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»).

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності

Крім того, наші студенти можуть одержати другу освіту в провідних університетах Європи. Так, студенти Кузьмик В. та Тимків О. (група спТЕ-09) одержали другу вищу освіту в Люблінській політехніці на факультеті електротехніки та інформатики.

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь кандидата технічних наук.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Улітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі у мальовничій місцевості Київщини.

Доцент Твердохліб В.С. з магістрами-електрохіміками в лабораторії електронної мікроскопії