КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Проектування взуття та галантерейних виробів (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

 

 Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості

Освітній ступінь «магістр»

Освітня програма «­­Проектування взуття та галантерейних виробів»

Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 2, ауд. 2-0404

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор  Гаркавенко Світлана Степанівна

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–14,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

e-mail: 

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Магістр — освітньо-професійний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-професійного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді наукової діяльності.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову або повну вищу освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, та спеціальних технологічних наук.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівця, який володіє  дослідницькими навичками та  здатен   до  системного мислення при розробленні конкурентоспроможних взуттєвих та галантерейних виробів, генерування нових ідей, участі у проведенні науково-дослідних робіт при виконанні теоретичних та експериментальних досліджень, спрямованих на підвищення якості  виробів,  участі у розвитку  нових методів дослідження показників  якості та конкурентоспроможності взуття,  застосування сучасних технологій проектування та технологічних процесів їх виготовлення, забезпечення належного рівня якості виготовлення продукції,  використання інформаційних технологій для організації та управління технологічними процесами взуттєвого або галантерейного виробництва.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Проектування взуття та галантерейних виробів

Кваліфікація:

Магістр з проектування взуття та галантерейних виробів

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90\120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістри набувають знання та вміння:

 • дентифікувати явища наукової думки, сприймати наукові абстракції у фаховій сфері
 • володіти основами культури наукового мислення, осмислювати діалектику пізнання закономірностей розвитку галузі
 • збирати, обробляти, аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію за темою досліджень
 • управляти результатами науково-дослідної діяльності та реалізовувати права на об’єкти інтелектуальної власності, визначати проблеми галузі і пріоритетні шляхи їх реалізації
 • проводити патентний аналіз, вибирати методики і засоби розв’язання наукових задач
 • орієнтуватися у науковій термінології технології різних матеріалів, взуттєвих виробів
 • орієнтуватися у загальнонаукових методах проведення дослідної діяльності та уміти вибирати оптимальні для визначених цілей
 • використовувати системний підхід при розробці  та запровадженні інноваційних технологій проектування та виготовлення взуття і оцінюванні якості проектів
 • збирати, обробляти, аналізувати дані, виявляти тенденції розвитку методів проектування та технології виготовлення виробів
 • організовувати пошукову дослідницьку діяльність і проводити експертизу науково-дослідних робіт та спрямовувати їх на вирішення актуальних фахових завдань
 • використовувати принципи наукових досліджень при проектуванні  виробів і технологічних процесів
 • розробляти асортиментні групи взуттєвих виробів на основі творчого та системного підходів;
 • виявляти креативний підхід та приймати неординарні рішення при створенні колекцій моделей взуття та шкіргалантереї різного призначення
 • використовувати новітні методи проектування і прогресивні технології при розробці технологічних процесів виготов­лення взуття
 • оцінювати інноваційний потенціал проектів взуттєвих виробів та технологічних процесів їх виготовлення
 • володіти прогресивними методами та методиками проектування виробів та технологічних процесів
 • розробляти і запроваджувати інноваційні технології проектування та  виготовлення виробів із різних матеріалів та оцінювання їх якості
 • створювати оптимальні умови забезпечення виробництва сучасними матеріалами, високопродуктивним обладнанням
 • використовувати автоматизовані засоби графічної реалізації художніх і конструктивних рішень моделей взуття та галантереї
 • використовувати сучасні автоматизовані системи для конструкторської підготовки виробництва
 • використовувати автоматизовані методи проектування технологічних процесів
 • розробляти технічне завдання для створення програмного забезпечення технологічних процесів проектування та виготовлення взуття
 • впроваджувати сучасні матеріали, технології та прогресивну техніку у виробництво відповідно до вимог ринку і тенденцій розвитку галузі.

Сфера працевлаштування:

Студенти проходять практику на кращих вітчизняних підприємствах легкої промисловості та мають можливість продовжити навчання та отримати роботу за кордоном.

Спеціаліст здатний виконувати професійні роботи за ДК 003 : 2010:

”Керівник підприємства”, код КП 1210.1;

”Директор лабораторії”, код КП 1210.1;

”Начальник виробничого відділу”, код КП 1221.2;

”Начальник цеху”, код КП 1221.2;

”Начальник проектно-конструкторського відділу”, код КП 1222.2;

”Керівник виробничої практики”, код КП 1229.4;

”Головний конструктор”, код КП 1237.1;

”Начальник науково-дослідного сектору”, код КП 1237.2;

”Начальник технічного відділу”, код КП 1237.2;

"Науковий співробітник (галузь – інженерна справа)", код КП 2149.1

”Інженер-дослідник”, код КП 2149.2;

”Інженер-конструктор”, код КП 2149.2;

”Інженер-технолог”, код КП 2149.2

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«­­Проектування взуття та галантерейних виробів»

Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

руювання та технології виробів із шкіри