КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Технології фармацевтичних препаратів (спеціалісти, магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «СПЕЦІАЛІСТ»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

Освітній ступінь «МАГІСТР»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

 

Кафедра промислової фармації

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри промислової фармації:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0207, 1-0209, 1-0211, 1-0213, 1-0214, 1-0216, 1-0218, 1-0220

Тел.: + 380442562195, + 380442562176

e-mail:  kpf@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри промислової фармації

 

Загальна інформація

Шановні випускники! Вітаємо Вас з отриманням диплому бакалавра і Ви маєте чудову можливість продовжувати навчання на кафедрі промислової фармації за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів».

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» проводиться на основі освітнього  ступеню «Бакалавр», а також здобуття освітнього ступеню«Магістр» на основі освітнього  ступеню «Бакалавр» за денною та заочною формами навчання.

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» складає 1 рік та освітнього  ступеню «Магістр» - 1,5 року.

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» або «Магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»

освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів»

(термін навчання 1 рік)

 

Фармацевтичний сектор займає значне місце в економіці України і в останні роки має динамічне зростання темпів розвитку. Об’єм українського фармацевтичного ринку складає більше ніж 23 млрд. грн. і протягом останніх років має сталу тенденцію до зростання у грошовому сегменті на рівні 20% у рік. Концепція розвитку фармацевтичної галузі, як невід’ємної частини системи охорони здоров’я, визначила пріоритетні напрямки національної політики у фармацевтичній сфері, які зосередженні насамперед, на виконання завдань, пов’язаних з забезпеченням населення України якісними, ефективними, безпечними лікарськими засобами. 

 

Область працевлаштування:

В наших спеціалістах мають потребу не тільки хіміко-фармацевтична галузь, а й інші важливі галузі народного господарства: мікробіологічна, ветеринарна, харчова, сільськогосподарська, переробна тощо.

Випускники кафедри промислової фармації працюють на провідних фармацевтичних підприємствах України: «ПрАТ «ФФ «Дарниця», ПАТ «Фармак», корпорація «Артеріум», до складу якої входить ПАТ «Київмедпрепарат, ПАТ «Біофарма», ПАТ «Індар», ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", СП «Сперко-Україна»,  Державному підприємстві «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, підприємствах по контролю якості лікарських засобів, а також у комерційних корпораціях, які займаються реалізацією фармацевтичних препаратів.

Після закінчення вони мають змогу працевлаштуватися на посади експертів групи технічної експертизи, спеціалістів з реєстрації та стандартизації лікарських засобів, майстрів ділянок та цехів фармацевтичних підприємств та багато ін.

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту з кваліфікацією «Інженер-технолог» за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів».

 

Освітній  ступінь «МАГІСТР»

за Освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів»

(термін навчання 1,5 року)

 

Під час навчання відбувається ознайомлення магістрантів, як майбутніх фахівців-науковців, з найновітнішими світовими та вітчизняними фармацевтичними розробками. В умовах ринкової економіки все більшого значення набувають наукові дослідження у сфері створення лікарських препаратів нового покоління, розробки та впровадження нових технологій виробництва та адаптивного управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств галузі, пов'язаного з використанням теорії менеджменту, маркетингу, логістики, фармакоекономіки, фінансово-економічного аналізу тощо.

Основним завданням навчання магістрантів є узагальнення наукових надбань у літературі, новітніх  винаходів і тенденцій розвитку галузі у всьому світі;  прищеплення майбутньому фахівцеві уміння творчо застосовувати придбані знання для розв'язання реальних технологічних завдань, конкретних виробничих ситуацій.

Наукова діяльність кафедри ПФ проводиться в межах наукового напряму університету «Розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини» за темою: «Дослідження біологічно-активних і допоміжних речових з перспективою їх використання у виробництві лікарських засобів».

Кафедра плідно співпрацює з кафедрою промислової фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків), з кафедрою технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів) та Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії (Національна академія наук України).

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту з кваліфікацією «Магістр промислової фармації» за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів».

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі КНУТД у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

  

Студенти виготовляють таблетки для проведення фармако-технологічних випробувань

  

Зустріч з випускниками кафедри промислової фармації

 

 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАВЧАННЯ!