КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Комп'ютерна інженерія (магістри) (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

 Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін (ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

 

Після отримання диплому бакалавра для вступу в магістратуру на спеціальність «Комп’ютерна інженерія» студенти складають іспит з фаху, який включає в себе питання з таких дисциплін – комп’ютерні мережі, захист інформації у комп’ютерних системах, організація баз даних, системне програмне забезпечення та іспит з іноземної мови (англійська). Якщо абітурієнт вступає за дипломом бакалавра неспорідненої спеціальності, то він окрім перерахованих екзаменів має здати ще додатковий екзамен «Комп’ютерна схемотехніка».

 

Навчання в магістратурі триває 1,5 роки.

Вартість навчання – 10000 грн. на рік.

 

Магістр з системного програмування після отримання диплому матиме:

1) знання:

- засобів адміністрування мережевих операційних систем;

- апаратних і програмних засобів інтерфейсу користувача;

- об’єктно-орієнтованих методів створення інтерфейсу користувача та їх застосування в комп’ютерних системах;

- програмування комп’ютерних мереж;

- основ інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж;

- математичних методів моделювання інформаційних систем;

- методів та засобів проектування програмних систем;

- технології проектування програмних систем;

- принципів програмування пристроїв зв’язку з об’єктом;

- напрямків досліджень та розвитку системного програмування;

- сучасної світової філософії;

- основ педагогіки і психології вищої школи;

- видів інтелектуальної власності;

- дистанційних платформ та технологій навчання;

- принципів побудови високопродуктивних комп’ютерних систем;

- методів дослідження та принципів проектування спеціалізованих комп’ютерних систем;

- побудови програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем;

- методів та засобів створення серверної, клієнтської частини спеціалізованих комп’ютерних систем;

- функціонування та розробки програмного забезпечення Інтернет-технологій;

- принципів і методів тестування, надійності, контролю та діагностики комп’ютерних систем;

- основ інформаційної стійкості комп’ютерних технологій та мереж;

- принципів проектування вбудованих комп’ютерних систем;

- принципів програмування пристроїв зв’язку з об’єктом;

- напрямків досліджень та розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем;

- сучасної світової філософії;

- основ педагогіки і психології вищої школи;

- видів інтелектуальної власності;

- дистанційних платформ та технологій навчання.

 

2)  вміння:

-    створювати Web-based програми для Intranet та Internet середовища;

-    налаштовувати клієнтські програми для використання служб мережі Internet;

-    використовувати методи наукових досліджень при програмуванні комп’ютерних мереж;

-    розробляти програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби для вирішення різноманітних практичних задач, враховуючи специфіку галузі застосування та сучасні напрями розвитку комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж;

-    виконувати проектування високоефективних комп’ютерних систем з різною структурною організацією, використовуючи сучасні методики проектування комп’ютерних систем.

 

Працевлаштування.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на таких посадах:

Магістри

  1. Науковий співробітник (програмування).
  2. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
  3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кт.).
  4. Інженер-програміст (Провідний).
  5. Інженер-програміст (І-ІІ кт.).
  6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
  7. Викладач.

Студенти, що навчаються за державним замовленням, працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, в установах України.

 

Є можливість отримати другу вищу освіту на факультеті РІІТ та в КНУТД.

Військова підготовка здійснюється в навчально-науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

 

Контакти:

18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2; т. (0472) 64-60-44

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «Комп’ютерна інженерія»