КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Специфічні категорії. Якість, стандартизація та сертифікація (спеціалісти, магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Галузь знань: 1801 – Специфічні категорії

Спеціальність:7(8).18010010 – Якість,стандартизація та сертифікація

 

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна (магістр – 1 рік, спеціаліст – 1 рік); заочна( магістр – 1,5 року, спеціаліст – 1 рік). 

Якість, стандартизація та сертифікація — запорука конкурентоспроможної вітчизняної продукції та послуг. Критерій конкурентоздатності підприємства – висока якість продукції або послуг. Фахівець у сфері якості — гарант процвітання бізнесу.

Стратегія розвитку підприємства передбачає правильно вибудувану політику з якості шляхом проведення принципів і побудови інтегрованих систем управління – як головний аргумент, забезпечення конкурентноспроможності продукції на внутрішньому та міжнародному ринках.

Така ситуація робить керівників різного рівня зацікавленими в залученні фахівців із стандартизації, сертифікації та управління якістю, які могли б організувати виробництво конкурентоспроможної продукції, що забезпечить процвітання бізнесу.

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації проводить підготовку саме таких фахівців - спеціалістів галузі знань 1801 – Специфічні категорії за III освітньо-кваліфікаційним рівнем 7.18010010 (спеціаліст) та 8.18010010 (магістр).

Підготовка спеціалістів з напрямку — «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає річний термін навчання на базі бакалаврату з будь якої технічної спеціальності.

Для вступу на навчання за програмами підготовки фахівців або магістрів спеціальності 7(8).05100101 «Метрологія та вимірювальні прилади» приймаються абітурієнти, які отримали диплом бакалавра напряму 6. 05100101 «Метрологія та вимірювальні прилади», а також успішно здали професійне вступне випробування, а при вступі до магістратури ще і вступне випробування з іноземної мови.

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» або «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Фахівець з якості, стандартизації та сертифікації

Основним завданням кожного підприємства є підвищення якості продукції й надання послуг, які повинні:


 

Вміння та знання

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації готує  фахівців європейського рівня у сфері стандартизації, сертифікації та якості з метою забезпечення випуску конкурентоспроможних товарів і послуг на внутрішній та світовий ринки.

Зміст вмінь та знань фахівця з якості,стандартизації та сертифікації:

Отримавши диплом за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація" на Кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації, випускние стане кваліфікованним фахівцем, який готовий до вирішення завдань:

 

Професійна діяльність випускників кафедри пов'язана з керівними посадами в області Державного нагляду за засобами вимірювальної техніки та якістю продукції, процесів або послуг у всіх галузях промисловості України та в організаціях будь-яких форм власності, а також – з викладанням у вищих і середніх навчальних закладах.

Випускники з зазначеної спеціальності можуть працювати на таких посадах:

 

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації випускає висококомпетентних, професійно конкурентоспроможних фахівців, рівень знань яких відповідає загальнодержавним і міжнародним критеріям та стандартам вищої освіти і дозволяє працювати в умовах інтеграції України в світове співтовариство.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура  за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, а відповідно студенти Кафедри метрології, стандартизації та сертифікації мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата (доктора) технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення».

Всім студентам факультету, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, ауд. 3-0306.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Зенкін Анатолій Семенович

Телефони для довідок: +38044-256-29-07, +38044-280-34-32

e-mail: 

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка Кафедри метрології, стандаризації та сертифікації