КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність:073 «Менеджмент»

Освітня програма:«Менеджмент»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра менеджменту

 

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх

Тел. кафедри менеджменту:  (044) 256-29-95

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kme@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри менеджменту

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Спеціалістів і керівників, на яких покладено функцію управління інноваційною діяльністю па підприємстві, можна назвати інноваційними менеджерами.

До першочергових завдань українських менеджерів, які відповідають за інновації, належать:

— забезпечення життєздатності свого підприємства в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції;

— уміння ризикувати у розумних межах і здатність зменшувати вплив ризикових ситуацій на фінансовий стан підприємства;

— розробка і послідовна реалізація програм розвитку персоналу з урахуванням соціальних проблем свого підприємства і суспільства загалом.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

«Менеджмент»

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Управління розвитком організації»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Аналіз та синтез.

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань

Здатність до самостійної роботи.

Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух підприємництва.

Знання ділової іноземної мови.

Здатність до наукової діяльності.

Визначення функціональних сфер організації та їх взаємодії

Знання принципів психології, визначення наслідків для організацій, а також реконструювання (тобто робота в групах, командах, дослідження поведінки); Проведення аудиту організації та розробка консалтингових планів

Управління компанією за допомогою планування та контролю,

Розуміння існуючих і нових технології та їх впливу на нові /

майбутні ринки.

Розуміти зв’язок між технологією виробничого процесу та економічною складовою діяльності організації; уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею.

Діагностування стану організації.

Розв’язання проблем.

Сфера працевлаштування:

Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням управлінських проблем; установи системи вищої та додаткової професійної освіти на посадах спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій. Керівник (президент асоціації, концерну, корпорації; директор підприємства; завідувач відділу тощо); спеціаліст з адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний інженер) спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; спеціалісти у наукових та навчальних закладах; менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер з логістики; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор з кадрових питань; адміністратор; керівник виставкових підприємств; менеджер з виставкових технологій; менеджери з питань реклами; фахівець з методів розширення ринку збуту; менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор торговельний; керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів).

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Менеджмент»

Кафедри менеджменту