КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Управління інноваційною діяльністю (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність:073 «Менеджмент»

Освітня програма:«Управління інноваційною діяльністю»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра менеджменту

 

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх

Тел. кафедри менеджменту:  (044) 256-29-95

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kme@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри менеджменту

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Здійснення інноваційної діяльності забезпечує розвиток підприємства, орієнтований на підвищення результативності його діяльності шляхом змін. Під змінами слід розуміти перехід з одного стану в інший, що вважається кращим, більш ефективним та доцільним для діяльності підприємства. Головною складністю здійснення змін на підприємстві є визначення оптимального співвідношення між підтримкою стабільності існуючої системи та проведенням необхідних перетворень, у чому і полягає одне з головних завдань менеджера з управління інноваційною діяльністю підприємства.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Управління інноваційною діяльністю

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Управління інноваційною діяльністю»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Аналіз та синтез

Гнучкість мислення

Робота в команді

Комунікативна здатність

Навички популяризації

Соціальні та етичні зобов’язання

Глибокі знання та розуміння: розуміння сутності процесу розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління інноваціями, базові уявлення про координацію діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації інноваційного спрямування;

Навички оцінки

Втілення бізнес-проекту

Експериментальні навички

Розв’язання проблем

Обчислювальні навички

Професійна ерудиція

Культура економіки

Здатність вчитися і бути сучасно навченим

Сфера працевлаштування:

Професіонал з інноваційної діяльності може займати посади в апараті управління підприємств та організацій, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках. Випускник може займати такі первинні посади: завідувач відділу (самостійного); завідувач відділу (в складі управління); завідувач сектору; заступник директора департаменту – начальник відділу; заступник начальника управління (самостійного) – начальник відділу; керівник головного управління; керівник служби; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; начальник відділу інноваційного розвитку; менеджер (управитель) із інноваційної діяльності; експерт із питань інноваційного розвитку; консультант із питань інноваційного розвитку; фахівець із розробки інноваційного товару; фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій; фахівець інвестиційного фонду; фахівець із венчурної діяльності; помічники керівників підприємств, установ та організацій; асистент; викладач вищого навчального закладу; методист, молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Управління інноваційною діяльністю»

Кафедри менеджменту