КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Текстильна хімія та опоряджувальне виробництво (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «МАГІСТР»

спеціальність 8.05130115 – «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва»

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон:

м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 

аудиторії 1-0238, 1-0235, 1-0240, 1-0244, 1-0256, 1-0258

Завідувач кафедрою: +38044-256-84-75 

Викладацька:  +38044-256-21-57

e-mail: 

Сторінка кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Загальна інформація

Шановні випускники! Вітаємо Вас з отриманням диплому бакалавра або диплому спеціаліста, і Ви мате Чудову можливість продовжувати навчання на кафедрі прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон за спеціальністю «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва».

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» або «Спеціаліст» за денною формою навчання.

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» складає 1,5 роки.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва» відбувається за результатами рейтингу, що включає середній бал диплому про базову вищу освіту та результати вступних випробувань.

Вступні випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»:

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «МАГІСТР»

за спеціальністю 8.105130115 – «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва»

 (термін навчання 1,5 роки)

Провідне місце по вартості валового продукту в структурі легкої промисловості Україні займає текстильна промисловість (більше половини основних фондів). Концепція розвитку текстильної галузі визначила пріоритетні напрямки національної політики у сфері текстильної хімії та опоряджувальних виробництв, які пов’язані з застосуванням інноваційних  ресурсо- та енергозберігаючих технологій, нового високоефективного обладнання та нових матеріалів; пристосуванням до сучасних ринкових умов та вирішенням галузевих завдань; з інвестиційно-інноваційним забезпеченням сучасного текстильного виробництва; забезпечення випуску продукції широкого, раціонально сформованого асортименту, необхідної кількості та гарантованої якості, яке має попит у населення України та враховує його вимоги та потреби.

Область працевлаштування

Випускники кафедри «Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон» за спеціальністю «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва» - це фахівці, які добре підготовлені для організаційної, керівної, виробничо-технічної та науково-дослідної діяльності в галузі хімічних технологій на опоряджувальних виробництвах та підприємствах хімічного чищення.

Магістри користуються великим попитом серед провідних підприємств галузі, таких як:

ПАО «Трикотажна фабрика «Роза»

 

Чернігівський камвольно-суконний комбінат


Сумська текстильна фабрика «Ланатекс»

 

Підприємства химчисток

 

Підприємство по ексклюзивному друку на натуральних тканинах «Vicoseli»

 

ООО «Текстерно»  

Та на багатьох інших підприємствах.

Магістри спеціальності «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва» займаються науковою діяльністю  на високому професійному рівні. Наукові здобутки в подальшому широко застосовуються при навчанні в аспірантурі та докторантурі за фахом.

 

Наукові дослідження проводяться у відповідності до головних тенденцій розвитку сучасної текстильної хімії, що пов’язані з розширенням функціональних можливостей майбутніх готових виробів через створення текстильних матеріалів із заданими властивостями -  «Smart Textile». Хімічна технологія опоряджувального виробництва  включає процеси, метою яких є надання матеріалам привабливого зовнішнього вигляду. Це фарбування текстильних матеріалів, нанесення на зовнішню поверхню матеріалів візерунків, малюнків, аплікацій, декорування методами вибивання, а також отримання спеціальних властивостей. У зв’язку з цим ведуться наукові дослідження новітніх розробок отримання електропропровідних, магнітних, бактерицидних та фунгіцидних волокнистих матеріалів з використанням нанотехнологій. Отримання текстильних матеріалів Smart Textile в рамках опоряджувального виробництва України робить розробки конкурентоспроможними на світовому рівні.

 

Розробки в області модифікації волокнистих матеріалів призводять до покращення існуючих та отримання нових властивостей волокнистих матеріалів.

Магістри спеціальності Текстильна хімія та опоряджувальні виробництва залучаються до виконання наукових розробок кафедри та плідно співпрацюють з Національною Академією Наук України та мають публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

Основним завданням підготовки магістрів є узагальнення наукових досягнень, новітніх винаходів та тенденцій розвитку галузі в усьому світі. А також розвиток у майбутнього магістра вміння застосовувати набуті знання для вирішення реальних технологічних та конкретних виробничих завдань, задач інноваційного характеру.

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту з кваліфікацією «Магістр» за спеціальністю 8.05130115 – «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва».

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі КНУТД у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

  

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАВЧАННЯ!