КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Ландшафтний дизайн (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Ландшафтний дизайн» 

 

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну інтер’єру і меблів:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

тел. (044) 256-21-59

e-mail: 

Сторінка кафедри дизайну інтер’єру і меблів

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь «бакалавра» (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь «бакалавра» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно з «Правилами прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Рис.1

 

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. В процесі навчання активно використовуються ефективні методи, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення. В ході навчання за спеціалізацією «ландшафтний  дизайн» студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики об’єктів дизайну, реклами, комп’ютерної графіки, сучасних технологій, засобів фітодизайну і ландшафтного дизайну, у відповідності з світовими тенденціями і модою дизайну малих архітектурних форм, меблів, дендрології і інженерного проектування ландшафту, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д., оволодівають основами наукових досліджень в галузі дизайну.

Рис. 2  Рис. 3 

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички,  оволодіваючи відповідними компетентностями:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Отримання диплому дизайнера ландшафту дасть можливість:

Рис. 4

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією «ландшафтний дизайн», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Рис. 5