КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Дизайн брендової продукції (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Дизайн брендової продукції»

 

Кафедра художнього моделювання костюма

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри художнього моделювання костюма:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0367, 1-0371

тел. (044) 256-21-77, (044) 256-21-26

e-mail: khmk@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри художнього моделювання костюма

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі дизайну брендової продукції, такими як: композиційно-графічні засоби виразності в проектуванні брендових виробів; специфічні графічні прийоми подачі проекту брендової продукції, адекватні творчому задуму; основні етапи підготовки дизайн-проектів брендових виробів до презентації та захисту перед широкою аудиторією; характеристика здобутків та тенденції розвитку сучасних комп’ютерних технологій; методики використання різних технік графічної подачі відповідно до образного рішення заданого проекту брендової продукції в сучасній індустрії моди, засоби пошуку нових прийомів графічної візуалізації комплексних проектів брендової продукції та методи пошуку індивідуального стилю відображення дизайн-проекту брендових виробів.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички, оволодівають такими компетентностями:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Місцем професійної діяльності магістра з дизайну, дизайнера-художника-модельєра є:

 

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією магістерської підготовки «дизайн брендових виробів»,  забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.