КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів»

 

Кафедра ергономіки і проектування одягу

 

МАГІСТР

Термін навчання:

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

 

Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Студенти, що навчаються за цією спеціалізацією отримують кваліфікацію магістра з дизайну і можуть реалізуватись в проектній діяльності об'єктів дизайну, технології їх виготовлення та реставрації, створенні і просуванні унікальних неповторних елементів, що роблять образ гармонійним і завершеним – ювелірних виробів, головних уборів, сумок, рукавичок, поясів, шарфів, шалей, краваток тощо. З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі функціонують спеціалізовані класи, навчально-творчі майстерні та навчально-дослідні лабораторії.

Програми навчання розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення, а висококваліфіковані викладачі кафедри надають різнобічні знання у сфері дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності, а також комерційно успішної індустрії моди аксесуарів та ювелірних виробів і їх колекцій.

В процесі навчання студенти отримують професійну творчу підготовку, необхідний обсяг знань з художнього проектування, сучасних методів моделювання, технології створення об'єктів дизайну, контролю та оцінювання якості аксесуарів та ювелірних виробів, інженерно-технологічного устаткування та інформаційних технологій.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички, оволодівають такими компетентностями:

 

Місцем професійної діяльності магістра з дизайну, дизайнера аксесуарів та ювелірних виробів є:

 

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією магістерської підготовки «дизайн аксесуарів та ювелірних виробів», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри ергономіки і проектування одягу:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0436

тел. (044) 256-21-84, (044) 256-29-71

e-mail:

Сторінка кафедри ергономіки і проектування одягу

 

 

 

Студентські колекції