КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Шановні вступники! Нагадуємо, що відповідно до Умов для здобуття вищої освіти в 2022 році Ви зобов'язані до 02.09.2022 виконати вимоги

для зарахування на місця державного замовлення:

подати особисто

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, дві копії паспорта та ідентифікаційного коду,

шість фотокартки розміром 3×4 (кольорові),

для юнаків – копію приписного свідоцтва чи військового квитка.

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

1.1. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Мова і література (англійська)»

1.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

1.3. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

1.4. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

1.5. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

1.6. Спеціальність 022 «Дизайн» (Промисловий дизайн)

1.7. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

1.8. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

1.9. Спеціальність 034 «Культурологія»

1.10. Спеціальність 035 «Філологія»

1.11. Спеціальність 051 «Економіка»

1.12. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1.13. Спеціальність 073 «Менеджмент»

1.14. Спеціальність 075 «Маркетинг»

1.15. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.16. Спеціальність 081 «Право» 

1.17. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

1.18. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

1.19. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

1.20. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

1.21. Спеціальність 124 «Системний аналіз»

1.22. Спеціальність 125 «Кібербезпека»

1.23. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

1.24. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

1.25. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

1.26. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

1.27. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

1.28. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

1.29. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

1.30. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

1.31. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

1.32. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

1.33. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Текстильний інжиніринг)

1.34. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Комп’ютерний дизайн  в індустрії моди)

1.35. Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

1.36. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

1.37. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

1.38. Спеціальність 242 «Туризм»

1.39. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

2.1. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Мова і література (англійська)»

2.2. Спеціальність 035 «Філологія»

2.3. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2.4. Спеціальність 073 «Менеджмент»

2.5. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

2.6. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2.7. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

2.8. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

2.9. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Прикладна механіка)

2.10. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

2.11. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

2.12. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.13. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.14. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

 

Шановні вступники! Нагадуємо, що відповідно до Умов для здобуття вищої освіти в 2022 році Ви зобов'язані до 07.09.2022 виконати вимоги

для зарахування на місця державного замовлення:

подати особисто

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, дві копії паспорта та ідентифікаційного коду,

шість фотокартки розміром 3×4 (кольорові),

для юнаків – копію приписного свідоцтва чи військового квитка.

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

3.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

3.2. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

3.3. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

3.4. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

3.5. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

3.6. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

3.7. Спеціальність 073 «Менеджмент»

3.8. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

3.9. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

3.10. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

3.11. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

3.12. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

3.13. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

3.14. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

3.15. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

3.16. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

3.17. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

3.18. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

4.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

4.2. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

4.3. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

4.4. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

4.5. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

4.6. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

4.7. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР», ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ», ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

 

Шановні вступники! Нагадуємо, що відповідно до

 Умов для здобуття вищої освіти в 2022 році Ви зобов'язані

 до 24.09.2022

виконати вимоги для зарахування:

подати особисто

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, дві копії паспорта та ідентифікаційного коду,

шість фотокартки розміром 3×4 (кольорові),

для юнаків – копію приписного свідоцтва чи військового квитка.

 

  1. Факультет мистецтв і моди
  2. Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій
  3. Факультет дизайну
  4. Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
  5. Факультет управління та бізнес-дизайну
  6. Факультет культурних і креативних індустрій
  7. Інститут інженерії та інформаційних технологій
  8. Інститут права та сучасних технологій