КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ
НАУКОВІ РОЗРОБКИ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Запрошуємо молодих вчених та студентів взяти участь у ХVІIІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», яка відбудеться 18-19 квітня 2019 року на базі Київського національного університету технологій та дизайну.

Для участі у конференції необхідно:

  • до 13 квітня 2019 року надіслати заповнену заявку на участь у конференції;
  • до 15 квітня 2019 року надіслати тези доповідей (приклад оформлення), скан-копію квитанції про оплату оргвнеску у розмірі 50 грн.(з ПДФ) на електронну адресу оргкомітету ();
  • 18 квітня 2019 року заїзд та реєстрація учасників.

 

Робота конференції буде проходити за наступними секціями

1.      Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення:

1.1.        Технологія та конструювання швейних виробів

1.2.       Ергономіка і проектування одягу

1.3.       Конструювання виробів із шкіри

1.4.       Технологія виробів зі шкіри

1.5.       Технологія та дизайн тканин і трикотажу

1.6.       Матеріалознавство та технологія текстильних виробництв

1.7.       Художнє моделювання костюма

1.8.       Текстильний дизайн, дизайн виробів з текстилю, фотовідеодизайн

1.9.       Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

1.10.    Графічні зображення при створенні матеріалів та інших дизайн-об’єктів

1.11.    Промислова фармація

1.12.   Біотехнології

2.      Мехатронні системи і комп’ютерні технології:

2.1.       Електропобутова техніка

2.2.       Електротехніка та електроніка

2.3.       Інформаційні технології проектування

2.4.       Автоматизація та комп'ютерні системи

2.5.       Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

2.6.       Якість, стандартизація та сертифікація

2.7.       Прикладна механіка та машини

2.8.       Фізика

2.9.       Вища математика

3.      Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища:

3.1.       Технологія обробки шкіри та хутра

3.2.       Хімічні технології і дизайн волокнистих систем

3.3.       Технологія полімерів і композиційних матеріалів

3.4.       Прогресивні хімічні та електрохімічні технології і матеріали

3.5.       Техногенна безпека та тепломасообмінні процеси

4.      Економіка інноваційної діяльності підприємств:

4.1.       Економіка підприємства

4.2.       Організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту інноваційної діяльності підприємств України

4.3.       Менеджмент

4.4.       Менеджмент організацій та адміністрування

4.5.       Економічна теорія

4.6.       Інноваційне підприємництво

4.7.       Нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва

4.8.       Маркетинг

4.9.       Економічна кібернетика

4.10.   Управління фінансово-економічною безпекою

4.11.   Фінанси і кредит

4.12.   Філософські науки

4.13.    Соціологія, політологія, право

4.14.    Українознавство

4.15.    Іноземні мови

4.16.   Педагогіка та психологія, мова та культура

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Мова: українська, англійська.

Обсяг тез: одна або дві повні сторінки формату А4.

Кількість співавторів: не більше трьох (із урахуванням керівника).

Відступи: лівий, верхній, нижній, правий -20 мм.

Зліва у верхньому рядку ставиться УДК. Через один рядок, посередині аркуша великими літерами (жирний шрифт) друкується назва тез, справа під назвою через один рядок – прізвища, ініціали авторів. Назва закладу друкується під прізвищем автора, шрифт - 10.

Через один рядок і друкується основний текст. Шрифт основного тексту - Times New Roman (звичайний), розмір шрифту – 12 пт., назва тез - Times New Roman (жирний, великими літерами), розмір шрифту -12 пт.. Підписи під малюнками, таблиці - Times New Roman (звичайний), розмір шрифту -10 пт. Міжрядковий інтервал – одинарний.

Список використаної літератури (до 5 джерел) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

Просимо звернути увагу:

  • матеріали мають бути представлені в електронному вигляді (формат .doc);
  • тези друкуватимуться без редагування – з поданих оригіналів;
  • матеріали, подані з запізненням та відхиленням від вимог оформлення, прийматися не будуть;
  • відповідальність за зміст та грамотність матеріалів несе науковий керівник та керівник секції.

 

Організаційний внесок в розмірі 50 грн. (з ПДФ) приймаються до 15 квітня 2019 року. Організаційний внесок включає в себе розміщення матеріалу у збірнику тез доповідей ХVІIІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

Банківські реквізити:

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну, р/р 31259228203551, банк ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02070890.

Призначення платежу: за участь у конференції «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», П.І.Б. (першого за списком автора)

Витрати на проїзд та проживання – за кошти учасників.

 

Додаткова інформація:

Представник оргкомітету Конференції молодих вчених та студентів

Київський національний університет технологій та дизайну

корп. 1, ауд. 1-0252,

вул. Немировича-Данченка, 2 м. Київ, 01011

тел.(044) 256-84-27

e-mail:

 

10.04.2019