КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ВІДКРИВАЙ НОВІ МЕЖІ – ПОДОРОЖУЙ ПРАЦЮЮЧИ!

На факультеті економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну відкрито

нову спеціальність -  242 «ТУРИЗМ»

освітня програма - «ТУРИЗМ»

ступінь - «БАКАЛАВР»

кафедра бізнес-економіки та туризму

 

На сучасному етапі туризм є однією з найбільш високоприбуткових галузей світової економіки. Туристична галузь сьогодні набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки і в Україні, стрімко інтегруючись у світову туристичну індустрію. Пріоритетний розвиток туристичної сфери є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, створення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені.

Принципова відмінність концептуальної моделі підготовки бакалаврів з туризму у   Київському національному університеті технологій та дизайну – це потужна теоретична підготовка, сучасні освітні технології та виразне практичне спрямування на потреби туристичного бізнесу, що забезпечуватиме високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці майбутніх фахівців.

Особливий акцент – це поглиблене  вивчення студентами кількох іноземних мов (англійської, німецької, французької та ін.). Наші випускники ефективно діятимуть в умовах міжнародної конкуренції, знатимуть основні принципи й норми туристичного бізнесу, тактику діяльності й методи просування на світові ринки конкурентоспроможних туристичних послуг.

Що ти вивчатимеш, обравши нас?

Де ти зможеш працювати?

 • Туристичне країнознавство
 • Географія туризму
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація анімаційної діяльності
 • Туроперейтинг
 • Маркетинг у туризмі
 • Облік і аудит
 • Менеджмент у туризмі.
 • Реклама в туризмі
 • Бренд-менеджмент 
 • Менеджерами у сфері внутрішнього та міжнародного туризму з напрямів  пізнавального, лікувального, «зеленого»,  спортивного туризму
 • Агентами з організації туризму
 • Маркетологами та керівниками маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій
 • Консультантами з питань страхування в туризмі
 • Гідами-екскурсоводами та аніматорами
 • Фахівцями на різних посадах у закладах готельного та ресторанного бізнесу 

Ти спитаєш, що необхідно зробити?

Все просто – обери спеціальність 242 «Туризм» та постав пріоритет - 1 для Київського національного університету технологій

та дизайну!

За більш детальною інформацією  звертатись за телефонами:

(044) 256-29-05 – кафедра бізнес-економіки та туризму

(044) 256–29–75 – приймальна комісія

або ж пишіть нам – e-mail: keoa@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри бізнес-економіки та туризму

Правила прийому

05.07.2019