КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу»

 

 

за підтримки проекту «Creative Spark»
Британської Ради

в рамках модулю Жана Моне КНУТД «Роль захисту
споживачів фінансових послуг для фінансової
стабільності в цифрову епоху: європейські підходи»

 

 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

 

«ДОМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ПРОГРЕСУ»,

 

 яка відбудеться 25 березня 2021 року

у Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Конференція передбачає дистанційну участь здобувачів вищої освіти і молодих учених закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Інформаційні та маркетингові технології економічного зростання

Секція 2. Роль університетських інкубаторів у розвитку молодіжного стартап-руху

Секція 3. Проблеми та перспективи розвитку креативної економіки

Секція 4. Сучасні закономірності управління та цифрова економіка

Секція 5. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи в умовах цифрової економіки

Секція 6. Вплив сучасних тенденцій розвитку суспільства на організацію та методику бухгалтерського обліку і аудиту

Секція 7. Проблеми забезпечення сталого розвитку туризму в умовах глобальних викликів

 

За результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції у форматі pdf. (тези доповідей приймаються до 20 березня 2021 року). 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Місце проведення конференції: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, Київський національний університет технологій та дизайну (дистанційно).

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4,

                                     ауд. 4-0412, 4-0410 – факультет економіки та бізнесу;

                                     ауд. 4-0508 – кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки;

                                     тел.: 044-256-84-12

                                     відповідальний секретар конференції к.е.н., доц. Русіна Ю.О.

                                     e-mail: [email protected]

 

Інформаційний лист та заявка на участь

03.03.2021