КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

за підтримки проекту «Creative Spark»
Британської Ради

 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної

конференції молодих учених та студентів

 

«ДОМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У НОВИХ РЕАЛІЯХ»,

 

 яка відбудеться 30 березня 2023 року

у Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Конференція передбачає очну та дистанційну участь здобувачів вищої освіти і молодих учених закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Розвиток інноваційного підприємництва та стартап-ініціатив у повоєнному відновленні України

Секція 2. Тренди розвитку маркетингових технологій в умовах діджиталізації

Секція 3.  Імплементація смарт-економіки в сучасні національні господарські системи

Секція 4. Публічне та корпоративне управління у повоєнному відновленні України

Секція 5. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах посилення вимог до фінансової безпеки         

 

За результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції у форматі pdf.  (тези доповідей приймаються до 24 березня  2023 року). 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Місце проведення конференції: 01011,  м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, Київський національний університет технологій та дизайну.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, ауд. 4-0412, 4-0410 – факультет управління та бізнес-дизайну;

Контактна особа:

відповідальний секретар -

д.е.н., проф. Гнатенко Ірина Анатоліївна, моб. тел. +38(066)-107-69-39

e-mail: [email protected]              

Інформаційний лист та заявка на участь

 

05.03.2023