КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Київський інститут Технологічного університету Цілу

ВОЛЯНИК Олексій Юрійович

Координатор адміністративного офісу Київського інституту Технологічного університету Цілу

Сайт інституту http://jfxy.qlu.edu.cn/

Про інститут

 

Київський інститут в Технологічному університеті Цілу - це китайсько-український заклад освіти – Технічний університет Цілу / Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine (Київський національний університет технологій та дизайну, Україна) знаходиться за адресою: район Чжанцін, місто Цзінань, провінція Шаньдун, Китайська Народна Республіка. Створений в 2019 році. Готуються фахівці за ступенем вищої освіти, бакалавр: за фахом «Біотехнології та біоінженерія» (Освітня програма (ОП) «Біотехнологія»); «Дизайн» (ВП «Дизайн за видами); «Хімічні технології та інженерія» (ОП «Технологія та експертиза шкіри та хутра», і ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Фармація, промислова фармація», (ОП «Промислова фармація».

Перший набір бакалаврів відбувся в 2019 році в кількості 224 студента. Навчання здійснюється на англійській мові.

Підготовка в Київському інституті здійснюється за такими рівнями освіти:

- бакалавр (чотири роки, за необхідності можна пройти додаткові мовні курси)

- магістратура (два роки);

Зараз розглядаються питання підготовки фахівців в аспірантурі (три роки); програми підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки, дистанційного і очно-заочної освіти.

Студент, який навчається в Інституті має можливість через два роки навчання в Китаї продовжити навчання в КНУТД. За результатами навчання студент отримує два дипломи державного зразка - Технологічного університету Цілу і Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД).

Сутність програми подвійних ступенів (подвійних дипломів) - в одночасному освоєнні двох споріднених освітніх програм університету Цілу і КНУТД на основі узгодженого єдиного навчального плану і визнання вузами-партнерами періодів мобільності, а також трансферу залікових одиниць (модулів) навчальних дисциплін, що вивчаються в вузі-партнері. Програма подвійних ступенів передбачає, що освітня програма базується на загальній змістовної і структурної основі, при цьому кожен партнер доповнює її власними курсами, в результаті чого студент, який навчається, отримує можливість освоєння двох подібних програм, користуючись механізмом визнання періодів мобільності і трансферу загальних для двох програм навчальних дисциплін в кожному з вузів-партнерів. Для освоєння даної програми студент зараховується до університету Цілу і КНУТД одночасно.

Програми спільної підготовки магістрів та аспірантів будуть здійснюватися через академічну мобільність студентів, аспірантів, викладачів, а також спільне керівництво дисертаційної роботи, в рамках яких ведуться партнерські дослідження.

Основні напрями діяльності Київського інституту:

-       розвиток міжнародного співробітництва та партнерства між КНУТД та Технологічним університетом Цілу;

-       організація та проведення освітнього процесу відповідно до узгоджених спільних навчальних планів і графіків освітнього процесу за відповідними рівнями вищої освіти;

-       забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти України та Китаю;

-         організація стажування та підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників КНУТД на базі Київського інституту та Технологічного університету Цілу;

-         організація та участь у міжнародних заходах: конференціях, семінарах, форумах, конкурсах, виставках тощо.