КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МІЖНАРОДНА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОФІС МІЖНАРОДНОЇ ТА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шевченко Олег Олександрович

Директор офісу міжнародної та проєктної діяльності, к.е.н.

Адреса: м. Київ, 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1
1-0328 – кабінет офісу міжнародної та проєктної діяльності 

Контактний телефон+38044-2562117

e-mail: [email protected]

 

Девіз: «Viam supervadet vadens»

 

Офіс міжнародної та проєктної діяльності є структурним підрозділом університету, який реалізовує міжнародну політику інтернаціоналізації університету і координує міжнародне співробітництво та проєктну діяльність відповідно до положень Стратегії розвитку та Програми Інтернаціоналізації Київського національного університету технологій та дизайну.

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ОФІСУ МІЖНАРОДНОЇ ТА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Створення в Університеті середовища, сприятливого для розбудови міжнародної та проєктної платформи, яка забезпечуватиме інтеграцію до світового та європейського загальноосвітнього простору, перш за все шляхом регулярної участі в реалізації міжнародних освітніх і наукових програм, розвитку співпраці з провідними закордонними закладами вищої освіти, освітніми та спорідненими професійними асоціаціями і фондами, урядовими й громадськими організаціями, а також діяльністю, спрямованою на покращення міжнародного іміджу КНУТД на ринку освітніх послуг.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зміцнення існуючих партнерських відносин і пошук нових можливостей відповідно до міжнародної стратегії подальшого розвитку та інтернаціоналізації Університету.
 • Моніторинг та сприяння у залученні зовнішніх фінансових грантових ресурсів  для  впровадження проєктних ініціатив.
 • Координація проєктних ініціатив співробітників Університету як в цілому, так і в окремих його підрозділах, включаючи моніторинг та контроль за успішністю та своєчасністю виконання взятих на себе зобов’язань, в рамках діючих проєктів.
 • Сприяння здійсненню академічної мобільності студентів і викладачів, забезпечуючи можливість належним чином отримувати освіту та якісне стажування в іноземних університетах. 
 • Формування стійких ділових відносин з випускниками Університету, зацікавленими компаніями та роботодавцями, шляхом організації методичного підґрунтя для розвитку підприємницьких навичок здобувачів вищої освіти Університету на основі кращих міжнародних практик.
 • Координація впровадження принципів сталого розвитку та міжнародних стандартів проєктної роботи в освітній та науковий простір Університету.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОФІСУ

 • Планування та проведення інформаційно-рекламної роботи з метою поширення інформації про університет за межами України, про його освітній та науково-проєктний потенціал.
 • Здійснення комплексу заходів підвищення конкурентоспроможності Університету і входження його у міжнародні рейтинги, вихід на міжнародний ринок освітніх і наукових послуг.
 • Сприяння членству Університету в міжнародних наукових, освітніх та професійних організаціях.
 • Встановлення та постійна підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами, міжнародними організаціями і фондами, представниками іноземних держав в Україні.
 • Співробітництво з організаціями України, що мають безпосереднє відношення до здійснення міжнародної діяльності.
 • Координація взаємодії Університету з міжнародними організаціями та міжнародними закладами вищої освіти.
 • Залучення іноземних фахівців до освітньої та дослідницької співпраці з Університетом, облік іноземних викладачів, які виступали у КНУТД.
 • Сприяння організації міжнародних заходів, конференцій, семінарів, мистецьких виставок підрозділам університету.
 • Прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців. Забезпечення протокольних процедур при роботі з іноземними делегаціями та окремими фахівцями із-за кордону.
 • Організація і супроводження веб-сторінки Офісу.
 • Підготовка звітів про міжнародну діяльність університету.

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІСУ

 • Підготовка та здійснення заходів міжнародного характеру, спрямованих на розвиток міжнародного та проєктного співробітництва.
 • Внесення пропозицій щодо укладення та підготовка у встановленому законодавством порядку проєктів міжнародних договорів.
 • Здійснення у встановленому порядку контактів із посольствами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні
 • Вивчення досвіду діяльності іноземних університетів та інших навчальних закладів.