КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Проектна діяльність

ПРОЕКТНИЙ ОФІС

Шевченко Олег Олександрович

Директор Проектного офісу

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4

4-0305 б – кабінет проектного офісу 

Телефон для довідок: +38044-2568436

e-mail: 

Девіз: «Viam supervadet vadens»

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ 

 • Створення нового напряму комерціалізації результатів освітньої та наукової діяльності Університету для підвищення якості підготовки проектів, просування інтелектуальної власності  Університету на національному та міжнародному ринках,  залучення зовнішніх фінансових ресурсів  для  впровадження проектних ініціатив.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ

 • Підвищення якості освіти студентів та підготовки навчально-наукових кадрів вищої кваліфікації.
 • Сприяння реальній академічній мобільності студентів та можливості отримувати освіту в зарубіжних університетах. 
 • Підтримка навчальних та дослідницьких робіт, які повинні виконуватись під замовлення профільного бізнесу та можливості студентів на практиці отримувати профорієнтаційні консультації.
 • Сприяння формуванню ділових відносин між випускниками Університету та роботодавцями, шляхом створення стартапів, бізнес інкубаторів для реалізації бізнес ідей.
 • Сприяння розвитку матеріальної та методичної бази кафедр та лабораторій шляхом залучення зовнішнього фінансування  з метою успішного впровадження результатів досліджень наукових шкіл Університету.  
 • Оперативне управління проектною діяльністю Університету як в цілому, так і в окремих його підрозділах, включаючи моніторинг та контроль їхнього виконання в рамках поточної роботи.
 • Впровадження принципів сталого розвитку та міжнародних стандартів проектної роботи в освітній та науковій діяльності Університету.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ

 • Ініціювання проектів, в тому числу збір та спільне опрацювання проектних заявок.
 • Пошук та налагодження сталих стосунків з міжнародними партнерами та організаціями.
 • Створення механізму залучення працівників та студентів Університету до участі у конкурсах на одержання фінансування проектів різних напрямів.
 • Пошук грантових коштів під розроблені кафедрами теми, з урахуванням стратегічних завдань діяльності Університету.
 • Підтримка  роботи структурних підрозділів, супровід роботи міжнародних проектів, розвиток нових форм міжнародної діяльності підрозділів Університету, стимулювання інновацій та ініціатив.
 • Координація комунікацій між проектами.
 • Спільно з адміністративним та управлінським персоналом Університету підготовка проектів до завершення та інтеграції  в освітню діяльність.

Функціональна схема управління проектною діяльністю