КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Проєктна діяльність

ПРОЄКТНИЙ ОФІС

Шевченко Олег Олександрович

Директор Проєктного офісу

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4

4-0305 б – кабінет проектного офісу 

Контактний телефон+38044-2568436

e-mail: [email protected]

Девіз: «Viam supervadet vadens»

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ 

 • Створення нового напряму комерціалізації результатів освітньої та наукової діяльності Університету для підвищення якості підготовки проєктів, просування інтелектуальної власності  Університету на національному та міжнародному ринках,  залучення зовнішніх фінансових ресурсів  для  впровадження проєктних ініціатив.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ

 • Підвищення якості освіти студентів та підготовки навчально-наукових кадрів вищої кваліфікації.
 • Сприяння реальній академічній мобільності студентів та можливості отримувати освіту в зарубіжних університетах. 
 • Підтримка навчальних та дослідницьких робіт, які повинні виконуватись під замовлення профільного бізнесу та можливості студентів на практиці отримувати профорієнтаційні консультації.
 • Сприяння формуванню ділових відносин між випускниками Університету та роботодавцями, шляхом створення стартапів, бізнес інкубаторів для реалізації бізнес ідей.
 • Сприяння розвитку матеріальної та методичної бази кафедр та лабораторій шляхом залучення зовнішнього фінансування  з метою успішного впровадження результатів досліджень наукових шкіл Університету.  
 • Оперативне управління проєктною діяльністю Університету як в цілому, так і в окремих його підрозділах, включаючи моніторинг та контроль їхнього виконання в рамках поточної роботи.
 • Впровадження принципів сталого розвитку та міжнародних стандартів проєктної роботи в освітній та науковій діяльності Університету.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ

 • Ініціювання проєктів, в тому числу збір та спільне опрацювання проєктних заявок.
 • Пошук та налагодження сталих стосунків з міжнародними партнерами та організаціями.
 • Створення механізму залучення працівників та студентів Університету до участі у конкурсах на одержання фінансування проєктів різних напрямів.
 • Пошук грантових коштів під розроблені кафедрами теми, з урахуванням стратегічних завдань діяльності Університету.
 • Підтримка  роботи структурних підрозділів, супровід роботи міжнародних проєктів, розвиток нових форм міжнародної діяльності підрозділів Університету, стимулювання інновацій та ініціатив.
 • Координація комунікацій між проєктами.
 • Спільно з адміністративним та управлінським персоналом Університету підготовка проєктів до завершення та інтеграції  в освітню діяльність.